USA: Het christelijke geloof wordt minder belangrijk

0
95
In ‘Gods eigen land’, zoals ze zich in Amerika graag noemen, neemt het aantal mensen dat tot geen kerk behoort sterk toe. Dat berichtten de socioloog Mark Chaves, van Duke University in Durham North Carolina en David Voas van de University College London in een artikel in het ‘American Journal of Sociology’. Ze baseren hun bevindingen op een studie van het National Research Institute van de Universiteit van Chicago.

Zo steeg het aandeel van de niet aan een kerk gebonden Amerikanen van bijna nul in de jaren 50 van de vorige eeuw naar 21 procent in 2014. Terwijl bij hen die vóór 1935 geboren werden, 94 procent aangaf verbonden te zijn met een kerk is dat bij hen die in 1975 geboren werden nog maar 71 procent.

Meer resultaten: meer dan twee derde (68 procent) van hen die ouder zijn dan 65 twijfelen niet aan het bestaan van God; bij mensen tussen de 18 en 30 jaar is zelfs minder dan de helft zeker dat God bestaat (45 procent). 41 procent van diegenen die ouder zijn dan 70 jaar bezoeken ten minste eenmaal per maand een kerkdienst. Van hen die jonger zijn dan 60 jaar is dat maar 18 procent. Het aantal mensen dat nooit naar de kerk gaan, is volgens die studie, binnen 25 jaar verdubbeld van 13 procent (1990) tot 26 procent (2014).
 
De cijfers laten zien dat de Amerikaanse samenleving zich op eenzelfde manier ontwikkelt als in Europa, Australië of Nieuw-Zeeland. De trend in Westers georiënteerd landen gaat in de richting van secularisme. De Verenigde Staten zijn daarop geen uitzondering. Conclusie van de twee sociologen: “We zijn niet zo bijzonder als we dachten.”