Vragen waarop Duitsers graag een antwoord zouden krijgen

0
216
57% zou graag antwoord krijgen op de vraag hoe ze zich kunnen verzekeren van een
goed verzorgde oude dag.

(Idea) – Duitsers zijn duidelijk meer geïnteresseerd in het antwoord op vraag hoe ze hun oudedagsvoorzieningen zeker kunnen stellen dan in het antwoord op de vraag of hemel en hel bestaan. Dat is het resultaat van een studie naar de toekomstverwachting die op 27 december jl. werd gepubliceerd door het Instituut voor Toekomstvragen, een initiatief van British American Tobacco (BAT) te Hamburg. Voor dit onderzoek werden meer dan 2.000 representatieve personen persoonlijk geïnterviewd.

Het bleek dat 57% van de ondervraagden graag een antwoord zou krijgen op de vraag of ze een goed verzorgde oude dag tegemoet konden zien. Daarbij spelen grote, wereldwijde thema’s een rol zoals oorlogen en conflicten, duurzaamheid en zorg voor het milieu. Ongeveer 56% zou graag weten of ze altijd in vrede zouden leven. Ook zou meer dan de helft van de ondervraagden (51%) graag antwoord krijgen op de vraag of het milieu ooit zodanig verstoord zal zijn dat menselijk leven niet meer mogelijk is.

Meer belangstelling voor buitenaards leven dan voor de zin van het leven.
Van de geïnterviewden wilde 47% graag weten of toeval bestaat of dat alles voorbestemd is.  Op de vraag of er buitenaards leven is, zou 40% graag een antwoord krijgen; maar op de vraag naar de zin van het leven slechts 36%. Het antwoord op de vraag naar hemel en hel had de belangstelling van slechts 28%. De vraag naar de eigen stervensdatum vond 13% wel interessant en enkel een magere 8% wilde weten hoe ze betere mensen konden worden.

Conclusie: het thema zekerheid is voor een meerderheid van wezenlijk belang
De leider van deze wetenschappelijke studie, Prof. Ulrich Reinhardt, verklaarde: “Ten eerste is het onderwerp zekerheid voor de meerderheid van de Duitsers van wezenlijk belang. Velen zijn bang voor ouderdomsarmoede, oorlog en klimaatsverandering. Ten tweede is duidelijk dat het aan de politiek is om de juiste antwoorden te vinden op deze uitdagingen. Alleen zo kunnen de zorgen en de ongerustheid van de bevolking weggenomen worden”. Het lijkt erop dat de burgers antwoorden willen op de grote levensvragen. Reinhardt gaat verder: “De verschillende lagen van de bevolking laten maar weinig onderlinge verschillen zien. Velen zijn vooral geïnteresseerd naar vragen die hun eigen toekomst betreffen. Het lijkt erop dat mensen óf heel tevreden zijn met zichzelf, óf vertrouwen op het lot, respectievelijk de hulp van God. Verreweg het minst interessant vinden ze de vraag hoe ze betere mensen kunnen worden”.

Bron: Idea.de / Foto: pixabay.com