Vrouwen klagen over baptistenleider (VS)

0
134
Wegens zijn onverzoenlijkheid jegens echtscheiding en laatdunkende opmerkingen over het uiterlijk van vrouwen, is leider Paige Patterson van de Zuidelijke Baptisten in de VS onder vuur komen te liggen. De invloedrijke leider van de Zuidelijke +-Baptisten in de Verenigde Staten, is in het geding. Volgens de organisatie is hij zowel de meest geliefde als meest verafschuwde persoonlijkheid in de geschiedenis van de Zuidelijke Baptisten.

Patterson is rector van een theologisch seminarie in Fort Worth. In het verleden noemde hij diverse malen echtscheiding altijd verkeerd en in geval van misbruik is het volgens hem van de situatie afhankelijk of een vrouw om die reden met haar man moet breken. Ook zou hij, naast allerlei andere kwalijke opmerkingen over vrouwen, recent een meisje publiekelijk hebben beledigd. Ruim duizend vrouwen eisen in een petitie zijn vertrek. Maar ook een aantal mannen stemt daarmee in. Volgens degenen die tegen hem zijn, heeft Patterson een on-Bijbelse visie op de vrouwen en seksualiteit.

Patterson zei tegen de Washington Post er niet over te denken excuses aan te bieden, omdat hij in zijn ogen niets verkeerds deed. Aan die houding ergeren zijn tegenstanders zich. Maar ook andersdenkenden, die juist voor hem opkomen, kwamen nu met een petitie. Zij, onder wie vooraanstaande leiders bij de Zuidelijke Baptisten, willen dat hij niet de handdoek in de ring gooit en aanblijft. Ook menen zij dat door buitenstaanders Pattersons werk voor de baptisten wordt ondermijnd. Vandaag is er een bestuursvergadering van het seminarie, op Pattersons verzoek.