Zes pinksterkerken om éénheid tegen crisis

0
151
Leiders van zes pinkster denominaties, met samen naar zij zeggen 90 miljoen leden, hebben hun éénheid uitgesproken in wat zij noemen de crisis die op christenen afkomt. Zij ontmoetten elkaar vorige week in Los Angeles om over tal van internationale hete hangijzers te praten, zoals toenemend terrorisme, de rok van de kerk op het gebied van raciale harmonie, godsdienstvrijheid en het homohuwelijk.

De deelnemers vertegenwoordigden de Church of God in Christ, Assemblies of God, International Church of the Foursquare Gospel, International Pentecostal Holiness Church, Church of God en Open Bible Churches. Doel van de bijeenkomst was elkaar de gelegenheid te geven te luisteren naar de mening van anderen en te praten over de (inter) nationale crisis waarmee christenen nu wereldwijd worden bedreigd en ook te helpen eenheid in het wereldwijde lichaam van Christus te brengen. “Wij worden er allemaal beter van als we als één geheel naar buiten treden”, zei Charles E. Blake Sr. van de Church of God in Christ. Volgens George O. Wood, een leider van de Assemblies of God, was het een historische bijeenkomst. “Wij zijn allemaal de kleinkinderen van de opwekking in Azusa Street en nu brengt de Heilige Geest ons samen in verenigd getuigen en vervulling van het gebed van Jezus dat de wereld ons zou herkennen door onze liefde voor elkaar”, zei hij.

De geestelijke leiders bespraken hoe de denominaties de dialoog kunnen voortzetten en de vertegenwoordiging van elke groep kunnen uitbreiden.