Zoon van pastor in Cuba gevangen

0
145
De zoon van een voorganger in Cuba is volgens gelovigen valselijk beschuldigd en gevangen genomen. Het behoort, zeggen ze, bij pogingen van de overheid druk op het gezin uit te oefenen om de kerkelijke activiteiten te staken. Ingezetenen vinden die namelijk een zegen voor de maatschappij.
Gabriel Jeyva (19) werd in militaire dienst beschuldigd van ‘kartelvorming tegen de Cubaanse regering’.

“Toen zijn vader de gevangenis bezocht, werd door bewakers verboden dat zij met elkaar spraken”, meldt Voice Of the Martyrs (VOM). Ze pakken volgens haar de zoon, omdat diens vader een pastor is die gemeenten sticht. Vooral evangelische gelovigen worden vervolgd. Zij worden gearresteerd, gevangen gezet en krijgen boetes, bijvoorbeeld wegens het houden van samenkomsten. Geestelijke leiders passen enorm op om ook maar iets te zeggen dat kan worden uitgelegd als oppositie tegen de regering, uit vrees voor repressie, zegt VOM. Zij heeft gebed voor Gabriël gevraagd en voor de mogelijkheid dat hij het evangelie kan verspreiden onder mede gevangenen en bewakers.