TWR: Reacties uit ‘gesloten’ Mauritanië

0
88
Sinds 2008 zendt Trans World Radio (TWR) programma’s uit in West-Afrika via een krachtige zender in Benin. Inmiddels worden hier programma’s uitgezonden in 20 verschillende talen en kan een gebied met zo’n 190 miljoen inwoners worden bereikt.

Een land dat lange tijd ‘buiten bereik’ bleef is Mauritanië. Evangeliseren is er verboden en er zijn slechts enkele honderden christenen op een bevolking van drieënhalf miljoen. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten en ook aan deze bevolking wordt nu het Evangelie doorgegeven, echter niet via de radio. TWR verspreidde hier het afgelopen jaar in het geheim kleine MP3- spelers met christelijke programma’s, zoals ‘De weg naar rechtvaardigheid’.

Deze chronologische bijbelstudie bestaat uit honderd programma’s. Het programma geeft antwoord op de prangende vraag van veel moslims: Hoe kan een mens rechtvaardig worden voor God? Beginnend bij de schepping leidt het de luisteraar stap voor stap naar Jezus Christus.

Het programma sluit aan op de kennis die de luisteraars al hebben van Abraham en de profeten. Het programma is geschreven in verhalende vorm, hetgeen aansluit bij de vertelcultuur in dit gedeelte van Afrika, waar velen analfabeet zijn.

Reacties
Handelaren en nomaden die Mauritanië in- en uitreizen, ontvingen van TWR in het afgelopen jaar deze programma’s op een kleine MP3-speler. De eerste reacties kwamen recent binnen via persoonlijke ontmoetingen, telefoon en SMS. Het verhaal van enkele luisteraars: “Ik werd geboren in 1995 in Mauritanië. Wij waren moslims. Mijn vader zorgde goed voor me en leerde me om volgens de islam te bidden en te vasten. Ik ging met hem mee naar de moskee, en toen ik nog heel jong was hield ik er al van om in de Koran te lezen en het leven van de profeet te bestuderen. In de Koran kwam ik het verhaal van Jezus tegen en ik merkte dat de Messias een heel bijzondere positie inneemt. Dus ging ik wat dingen uitzoeken, las boeken. En zo kwam ik telkens een stapje verder. Toen ik uw mp3-speler kreeg en naar de Evangeliën luisterde in mijn eigen taal, het Hassaniya, leerde ik meer over Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven en we kunnen niet bij God komen zonder Jezus Christus. Ik zag in dat Jezus veel meer is dan een profeet. Hij is God, die gekomen is ‚in het vlees‘ en voor ons allen geleden heeft.”

Antwoord
“Toen ik een mp3-speler kreeg en naar het Evangelie luisterde in het Hassaniya, kwam er een uniek en betrouwbaar antwoord op de vragen die ik als mens heb. God is rechtvaardig. In zijn rechtvaardigheid en in zijn liefde gaf Hij ons Jezus. Ja, dat is het Goede Nieuws. God laat zijn liefde voor ons hierin zien: terwijl wij verachtelijk en zondig waren, stierf Jezus Christus, die zonder zonde was, voor ons. Daarna is Hij opgestaan, en toonde zo aan dat Hij de volledige overwinning had behaald over dood en zonde. Nu hebben wij, die in Hem geloven, vrije toegang tot God en is onze ziel gered.”

Mogelijkheden
Voor de vele Mauritaniërs die in omliggende landen wonen wordt het programma momenteel ook uitgezonden via zes lokale FM-stations rondom Mauritanië. TWR blijft zoeken naar mogelijkheden om het gehele land te kunnen bereiken met radiogolven.