Bijbelverkoop in China aan banden

0
124
Begin april kwam uit China het bericht dat de Bijbel vanwege overheidsmaatregelen niet meer te krijgen was in webwinkels. Ook zou de overheid plannen maken voor een eigen bijbelvertaling. De Bijbel is nog steeds te koop in China, maar Daniel Loh van het China Partnership en Joyce van de Veen, hoofd Buitenland van het NBG, maken zich wel zorgen.

De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes strakker aan door oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een kerk verbonden boekwinkels.

Kerkelijke bijbelverkoop
Daniel Loh van het China partnership – de samenwerkingspartner in UBS-verband in China – vertelt dat het drukken en verspreiden van de Bijbel werd toegestaan door de overheid vanaf eind jaren 1980. Bijbels mochten alleen worden gepubliceerd en verkocht door bij de overheid geregistreerde kerken. Iedereen kan dus sinds die tijd een bijbel kopen bij zo’n kerk; dat gebeurt momenteel in zo’n 600 kerken verspreid over heel China. De toestemming van de overheid gold uitsluitend voor het verspreiden van bijbels in christelijke kring en gedrukt bij Amity Press in Nanjing. Toch zijn ook niet-kerkgebonden boekwinkels en  webshops in de loop van de tijd bijbels gaan verkopen. Eerder verbood de regering enkele niet-kerkgebonden boekwinkels al om daarmee door te gaan, maar de webshops werden nog ongemoeid gelaten. Daar is nu dus een eind aan gekomen.

Vertaling
Geruchten dat de Chinese overheid aanstuurt op een nieuwe Chinese bijbelvertaling leiden tot vraagtekens bij Joyce van de Veen. ‘De bestaande Chinese vertaling in het Mandarijn dateert uit 1919 en is verouderd. Kerken en theologen vragen de laatste jaren om een nieuwe vertaling. Het kan zijn dat de overheid alleen maar wenst dat de vertaling aansluit bij de Chinese taal en cultuur, zoals dat voor elke bijbelvertaling geldt. Dat is geen probleem. Maar als het zou betekenen dat de inhoud van de Bijbel moet worden aangepast aan wat de Chinese overheid toelaatbaar vindt, kunnen de bijbelgenootschappen daar niet mee instemmen.’

Steun en gebed
Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en verspreiding van bijbels. ‘Er is geld nodig voor papier om bijbels te drukken. Er is nog steeds veel vraag naar betaalbare bijbels, terwijl de buitenlandse steun in  de afgelopen jaren is teruggelopen.’ Ook roept hij namens de Chinese kerken op tot gebed voor de christenen en de bijbelverspreiding in China.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap