‘Open Doors: geen bijdrage afkeer van moslims’

0
138
Hoewel Open Doors wereldwijd opkomt voor door radicale islamieten vervolgde christenen, denkt de voor die organisatie werkzame ds. Ron van der Spoel niet dat zij bijdraagt aan de afkeer van moslims. “In onze campagnes proberen we juist ook iets te laten zien van de ongelofelijke bewogenheid van veel vervolgde christenen voor hun omgeving”, zegt hij in het blad Ideaz van EA-EZA.

Van der Spoel: “Aan de ene kant worden zij als tweederangs burgers gezien en is er natuurlijk ook angst, aan de andere kant merk ik dat zijzelf juist heel erg zijn betrokken op hun omgeving en daar ook missionair willen zijn.”
Open Doors probeert volgens hem te benadrukken dat christenen niet alleen voor hun vervolgde broeders en zusters moeten bidden, maar ook voor de vervolgers. “We willen daar echt wel meer in groeien en er ook een voorbeeldfunctie in te hebben. Het is nooit de bedoeling dat je gebed voor vervolgde christenen leidt tot afkeer van moslims.” Dat leerde hij naar zijn zeggen ook van Syrische pastors in Aleppo. Die baden dikwijls: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. “Ook al zijn ze zelf veel familieleden verloren.”

Haith Al Salahi van stichting Evangelie & Moslims denkt dat bidden voor vervolgde christenen en missionair bezig zijn onder moslims even belangrijk zijn. “Soms vraag ik mij af hoeveel moslims hier rondlopen en zoeken naar de waarheid”, zegt de uit Jemen voor studie naar Nederland gekomen Al Salahi, waar hij tot geloof in Christus kwam. “Wat mij echt heeft veranderd is de liefde van christenen en hun houding naar mij. Door die houding kon ik Jezus in hun leven zien en Hem aannemen en mijn leven veranderen. Ik denk dat wij christenen ontzettend veel kracht hebben. Ons wapen is niet geweld, maar liefde.”

Volgens Van der Spoel is de zaak nu wel een beetje uit balans. “We bidden veel meer voor vervolgde christenen dan we missionair uitreiken naar moslims.” Tussen christenen en moslims in Nederland gaapt een grote culturele kloof, weet hij. “Maar als we tegen de vervolgde kerk zeggen: hou vol en blijf getuigen en dan zelf onze mond houden tegenover moslims, dan moet je je afvragen waar je mee bezig bent.”