GZB start noodhulpactie voor Sulawesi

0
132
Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zijn honderden, mogelijk duizenden mensen om het leven gekomen. Heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. De GZB voelt zich verbonden met de kerk op Sulawesi en start met een noodhulpactie.

Ruim 100 jaar geleden (in 1913) begon de GZB met zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd zich ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk. Ook is er geïnvesteerd in medisch werk en onderwijs. Nog altijd is er een sterke band met kerken en christelijke organisaties op Sulawesi. Nu het eiland zo hard is getroffen, wil de GZB waar mogelijk – via partnerkerken en –organisaties – de bevolking helpen. In eerste instantie zal het vooral gaan om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak. Helpt u mee?

Maak een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘Noodhulp Sulawesi’.