Honger dreigt voor meer dan 10 miljoen mensen

0
314
Voor meer dan 10 miljoen mensen in Ethiopië dreigt er door droogte ernstige honger. Ontwikkelingsorganisatie Tear helpt met het uitdelen van voedsel en het ondersteunen van zelfhulpgroepen, die mensen minder kwetsbaar maken voor de chronische voedseltekorten.

Een groot aantal landen in Afrika wordt bedreigd door voedselgebrek als gevolg van extreem weer, veroorzaakt door het verschijnsel El Niño. Tear is actief in Fantale, een gebied 150 kilometer ten oosten van Addis Abeba in Ethiopië. Hier worden zelfhulpgroepen ondersteund, die als doel hebben om mensen minder kwetsbaar te maken voor de chronische voedseltekorten waar veel Ethiopiërs mee worstelen. Om deze groepen door deze moeilijk periode te helpen, wil Tear extra ondersteuning geven in de vorm van een geldbedrag, waarbij de groep zelf bepaalt hoe dit verdeeld wordt onder de 20 leden. Omdat de groepen gewend zijn om met eigen geld te werken, hoeft de groep geen direct voedsel te ontvangen. Zij kunnen zelf bepalen wat ze het meest nodig hebben en het bedrag besteden naar eigen inzicht.

Noodhulpprogramma
Ook heeft Tear in dit gebied een voedselprogramma opgezet. Er is voedsel uitgedeeld aan 60.000 mensen. Het gaat om maïs, bonen, olie en eiwitrijk voedsel voor kleine kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Hiermee hoopt Tear te voorkomen dat mensen belangrijke bezittingen, zoals een ploeg, vee en zaaizaad gaan verkopen om aan voedsel te komen. Want als dat gebeurt, worden hun middelen van bestaan aangetast. Ze komen dan in een neerwaartse spiraal terecht en positieve effecten van de zelfhulpgroepen gaan weer verloren. Om dat te voorkomen, is het van levensbelang dat ze nu worden geholpen om de kritieke periode te overbruggen.
 
Een deel van de noodhulp in Ethiopië door Tear wordt gefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Response for Ethiopia. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulporganisaties. Tear voert ook actie voor noodhulp in Afrika samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster.