Medair-team staat paraat voor hulp in Mosul

0
300
Het noodhulpteam van Medair begint aan de volgende fase van de inzet in Irak nu de militaire campagne om de stad Mosul te heroveren officieel is gestart. Door het offensief zullen op korte termijn naar verwachting zo’n 200.000 mensen ontheemd worden en enorme behoefte aan noodhulp hebben. Naar schatting zullen uiteindelijk meer dan een miljoen mensen getroffen worden.

Het is een unicum dat een crisissituatie op voorhand bekend is. Medair heeft daardoor toegang kunnen krijgen tot belangrijke locaties en goederen klaar kunnen zetten om de mensen te helpen, die het conflictgebied ontvluchten. Maar in werkelijkheid zal de nood in de komende dagen en weken waarschijnlijk groter zijn dan de beschikbare hulp.

“Vanochtend nog was ik op een locatie waar mensen op zoek zijn naar veiligheid, dicht bij het front,” zegt landendirecteur Kieren Barnes. Hij zal de aanblik van een vrachtwagen vol vrouwen en kinderen op weg naar veiligheid nooit vergeten.

“We hebben plannen gemaakt en kaarten bekeken. We hebben onze medische teams en onze voorraden gereed gemaakt. Toen ik de vrachtwagen vol met mensen zag, wist ik waarvoor we het deden. Ze hadden niets, maar dan ook niets bij zich. Er waren zwangere vrouwen bij, ouderen, sommigen hadden zeer jonge kinderen bij zich. Ze zagen er allemaal heel moe uit. Ze hadden waarschijnlijk urenlang gelopen en op hun reis aanzienlijke trauma’s opgedaan. En daar zaten ze, in de zon.”

Dat we in staat zijn om in actie te komen, komt door het vertrouwen dat Medair heeft opgebouwd in regio’s waar een toestroom van mensen verwacht wordt. “Overal waar we werken, is het dankzij onze relaties dat we toegang krijgen tot de mensen die hulp nodig hebben,” aldus Barnes. “Als we niet geaccepteerd zijn door de autoriteiten en de gemeenschappen, dan zijn we nergens. In een complex land als Irak, waar mensen op hulp zijn aangewezen en tegelijk onderweg zijn, moeten we erop kunnen vertrouwen dat onze medewerkers veilig hulp kunnen bieden bij dringende nood. Dat gaat alleen als we goed kunnen samenwerken met lokale leiders en de autoriteiten.”

De noodhulp van Medair omvat mobiele noodgezondheidszorg, water en sanitair en levering van hygiëne-, huishoud- en onderdakpakketten. Momenteel is Medair in staat om te voorzien in de acute noden van meer dan 52.500 mannen, vrouwen en kinderen.

Medair werkt sinds augustus 2014 in Irak. Toen is het noodhulpteam ingezet om hulp te bieden na grootschalige ontheemding vanwege aanvallen door gewapende groepen en de inname van Mosul en Sinjar. Medair is vanwege de crisis in Irak actief gebleven. De programma’s zijn uitgebreid met basisgezondheidszorg en geldhulp aan kwetsbare gemeenschappen en ontheemde mensen. In 2015 is Medair begonnen met generieke geldhulp voor ontheemde gemeenschappen in de stad Kirkuk, om te voorzien in hun levensonderhoud. De operationele inzet van Medair omvat projecten in Dohuk, Kirkuk, Ninewa en Salah-al-Din.