Met een rugzak tel je mee

0
93
Ook In Armenië en Moldavië begint in september het nieuwe schooljaar. Voor veel ouders is het echter onmogelijke om schoolspullen voor hun kinderen te kopen. De levensomstandigheden zijn er slecht doordat grootouders onverwachts de zorg krijgen voor hun kleinkinderen of omdat alcohol een prominente rol speelt in het gezin. Het geld dat er is, gaat op aan de basisbehoeften om te leven. Het gevolg is dat er niets overblijft voor de aanschaf van schriften, pennen en potloden e.d. Deze kinderen tellen op school niet mee, staan aan de zijlijn en krijgen weinig tot geen aandacht. Om te leren en mee te tellen zijn schoolspullen van essentieel belang. Leren is werken aan een betere toekomst.

Stichting Mensenkinderen trekt zich het lot van deze kinderen aan en biedt hulp door de hun rugzakken te geven met daarin schriften, pennen, (kleur)potloden, papier, liniaal en gum. Veel kinderen bezitten alleen maar zomerslippers daarom krijgen ze schoenen zodat zij in de winter niet op hun zomerslippers naar school hoeven te lopen. De schoolspullen worden lokaal ingekocht zodat óók de lokale ondernemers een steuntje in de rug krijgen. Inmiddels is stichting Mensenkinderen gestart met de actie ‘Onderwijs is de sleutel’ om zoveel mogelijk rugzakken weg te geven, om arme scholieren een kans te geven op een betere toekomst.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus ( Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.