Niet te geloven!

0
228
Nederlanders zijn een schaatsminnend landje die een paar weken vorst niet schuwen. In Armenië zijn veel ouderen de vorst liever kwijt dan rijk zijn. Voor hen betekent de voortdurende vorst, wekenlang bittere kou die met moeite te bevechten is. Om hout uit te sparen wordt de houtkachel alleen rond etenstijd opgestookt. Om enigszins warm te blijven hebben ze zoveel mogelijk kleren en liggen ze het merendeel van de dag in bed onder zoveel mogelijk dekens.

Mensenkinderen helpt om zoveel mogelijk oudere mensen de winter door te komen. In samenwerking met lokale evangelische kerken wordt brandhout gebracht naar hen die het bitterhard nodig hebben. Mensen geloven hun eigen ogen niet wanneer er een kar gratis brandhout afgeleverd wordt.

De eerste wedstrijd op natuurijs in 2019 heeft al weer plaats gevonden. Haaksbergen ging er met de eer van door. Het liefst hebben we een langere periode van vorst zodat kanalen en meren voorzien zijn van een dikke ijslaag waarop geschaatst kan worden. Toertochten op natuurijs zijn dan te kust en te keur te kiezen. Nederlanders zijn een schaatsminnend landje die een paar weken vorst niet schuwen.

Er zijn landen waar een grote meerderheid van de bevolking de vorst liever kwijt dan rijk is. Neem een land als Armenië bijvoorbeeld. Geografisch gezien ligt het in Azië maar in cultureel en historisch opzicht hoort het bij Europa. Het is een van de armste landen van Europa. Veel oudere mensen, die omgeven door de bergen in de kleine dorpen en gehuchten wonen, zijn arm, heel arm. Voor hen betekent de voortdurende vorst, wekenlang bittere kou die met moeite te bevechten is. Ze wonen in schamele onderkomens waar muizen en ratten vrijspel hebben. De wind blaast de verse sneeuw door de kieren en gaten naar binnen met het gevolg dat het binnen net zo nat en koud is als buiten. Door de armoede is er maar een beperkte voorraad aan brandhout. Met het beetje brandhout dat er is, wordt zuinig aangedaan. Er wordt slechts één ruimte verwarmd. Meestal de keuken omdat de houtkachel ook als fornuis dienst doet. Om hout uit te sparen wordt de kachel pas opgestookt wanneer het eten klaar gemaakt wordt. Om enigszins warm te blijven hebben ze zoveel mogelijk kleren en liggen ze het merendeel van de dag in bed onder zoveel mogelijk dekens.

Deze allerarmste oudere mensen hebben hulp nodig. Zonder hulp kunnen ze de winter niet overleven. Daarom helpt Mensenkinderen in samenwerking met lokale evangelische kerken en zorgt voor brandhout. De kerkleden weten wie geholpen moeten worden. De mensen geloven hun eigen ogen niet wanneer er een wintervoorraad gratis brandhout bij de schamele woningen afgeleverd wordt. Een Godsgeschenk zo ervaren ze het. Een wonder dat heeft plaatsgevonden toen het ijswater tot aan de lippen reikte.

Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Bron: Mensenkinderen