Christenen slecht behandeld door Israël?

0
116
Voor christenen die zich wereldwijd met Israël verbonden voelen, is de situatie van de christenen in het heilige land een belangrijk punt van discussie geworden. Is het waar dat Joodse autoriteiten de christenen in het land slecht behandelen en onderdrukken, net zoals dat in veel moslimlanden het geval is? Sommigen geloven dit, en anderen zeggen dat de staat Israël voor christenen juist de enig veilige plek in de regio is.

Om een voorbeeld te geven: Dr. Munthar Isaac van het Bethlehem Bible College publiceerde kortgeleden op de website van de organisatie Kairos Palestine een artikel waarin hij enerzijds uitweidt over de woorden van Jezus ‘zalig zijn de zachtmoedigen’ en anderzijds zich beklaagt over de geringe steun die de Palestijnse nationale agenda ondervindt van christenen.

Isaac gaat ervan uit, dat alle christenen die Israël steunen, zionisten zijn, en dus ‘extremisten die de Arabische christenen alleen maar benadelen, omdat ze de racistische Israëlische regering steunen’. Munthar Isaac zegt: ‘Christelijk zionisme is een imperialistische theologie.’

Hoewel Isaac zich op het christelijke zionisme concentreert, noemt hij toch ook twee Israëlisch-Messiaanse Joden: Joel Rosenberg en Daniel Juster, die in het verleden Palestijnse christenen ter verantwoording hebben geroepen, omdat ze de profetische betekenis van de moderne staat Israël afwijzen.

Het artikel verscheen oorspronkelijk in het Arabisch. Daarom hebben we de Arabische Shadi Khalloul gevraagd om het artikel nog eens nauwkeurig te bestuderen. Khalloul is voorzitter en grondlegger van de Israeli Christian Aramaic Association (ICAA). Hij loopt vooraan als het gaat om het integreren van jonge Arabisch sprekende christenen in de Israëlisch-Joodse maatschappij.

Khalloul zegt dat de Palestijnse Autoriteit (PA) autochtone christenen als marionetten gebruikt. En of ze het nu uit vrije wil doen of uit angst, deze christenen die de PA naar de mond praten, verloochenen tenslotte de Bijbelse gronden, waarop de aanwezigheid van de Joden in het moderne Israël en in de rest van het Midden-Oosten is gebaseerd.