Erkenning Jeruzalem: te mooi om waar te zijn

0
37
Het is alweer bijna twee maanden geleden dat president Trump op 6 december jl. officieel erkende dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is, en dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zal verhuizen. Met of zonder die erkenning was Jeruzalem natuurlijk allang de hoofdstad van Israël.

Wat wel opvalt is dat de Arabische landen zich er minder druk over maken dan de Westerse landen. Europese media maakten melding van ‘grote onrust’ in het land en hevige protesten. Lezers van Israel Today belden de redactie in Jeruzalem omdat zij zich zorgen maakten over de toestand die zou zijn ontstaan als gevolg van Trumps Jeruzalem-verklaring. Was die zorg terecht?

Dat de president van de VS tegen de wil van de rest van de wereld een beslissing neemt ten gunste van Israël, wordt volledig uit z’n verband gerukt. Ten dele is dat ook te wijten aan het grillige, onvoorspelbare beleid van Trump. In het onlangs uitgekomen boek Fire and Fury, geschreven door Michael Wolff, worden de vaardigheden van Trump als president ernstig in twijfel getrokken. De auteur beschrijft Trump als een instabiele, domme, paranoïde, opvliegende, narcistische president. Trump twitterde als reactie: ‘Ik ben stabiel en een genie.’

Maar was de beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël ook dom? ‘Washingtons veranderde houding met betrekking tot Israël is te mooi om waar te zijn’, benadrukten enkele ministers. Het is een gunstige tijd, die Israël niet zomaar voorbij mag laten gaan.

Als anderen het mogen, dan mag Trump het ook
De Westerse pers berichtte met veel voldoening dat Trumps poging om de Algemene Vergadering van de VN te chanteren mislukt is. Van de 193 lidstaten (inclusief de Palestijnse Autoriteit en het Vaticaan), hebben 128 lidstaten de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël veroordeeld, ook Nederland. Negen landen stemden tegen de veroordeling van de VS, 35 landen onthielden zich van stemming en 21 landen namen niet deel aan de stemming.

Al met al hebben 65 landen, een derde van alle lidstaten, Trumps Jeruzalem-verklaring niet veroordeeld. Wat kun je eigenlijk verwachten van de VN, in de huidige situatie waarin 56 van de 193 lidstaten islamitisch zijn, en de beweging van niet-gebonden landen (100 lidstaten die tussen 2012 en 2016 aangestuurd werden door Iran), automatisch tegen Israël stemt?

Wat het Westen ziet als een glorieuze overwinning van de lidstaten van de VN op Israël, wordt door Israël heel anders bekeken. Een derde van de VN-lidstaten bleef standvastig en voegde zich niet bij het ‘huis van leugens’, zoals premier Netanyahu de VN bij tijd en wijle noemt.

Maar waarom winden de Europese landen zich zo op over het besluit van Trump om Jeruzalem te erkennen als Israëls hoofdstad? Zijn het niet de islamitische landen die de Westerse landen onder druk zetten? En doen de ongebonden landen dat niet evenzo? Nu heeft Donald Trump precies hetzelfde gedaan, maar dan ten gunste van Israël. De wereld verandert en het zijn de Westerse landen die dat niet willen onderkennen. En dat terwijl juist zij beweren pragmatisch, vooruitstrevend en democratisch te zijn.

Dit artikel wordt u aangeboden door het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)