Historische band Israël en Jeruzalem wordt verbroken

0
78
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen Israël en diens hoofdstad Jeruzalem wordt verbroken, en Israël een ‘bezettingsmacht’ wordt genoemd wiens besluiten over Jeruzalem ‘illegaal en daarom van nul en generlei waarde zijn’. Alle lidstaten van de EU stemden voor deze resolutie, waarmee de capitulatie van Europa voor het linksradicale-islamitische blok in de Algemene Vergadering definitief werd. Ondertussen overweegt president Donald Trump juist om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Door Xander

Naast de VS stemden alleen Canada, de Marshall eilanden, Micronesië, Nauru en Israël zelf tegen de resolutie. Negen landen, waaronder Australië, onthielden zich van stemming.

Ook EU definitief door de knieën voor islam
In 2015 hadden de VN organisaties UNGA en UNESCO al vergelijkbare resoluties aangenomen, inclusief een waarin de Tempelberg voortaan alleen met de islamitische naam ‘Haram al-Sharif’ mag worden aangeduid. Toen stemden enkele Europese landen, waaronder Nederland, nog tegen, omdat hiermee geen recht werd gedaan aan de duizenden jaren oude historische band van het Jodendom met Jeruzalem.

Na de UNGA stemming benadrukte de EU nog dat de tekst van resoluties over Jeruzalem ‘het historische belang van de drie monotheïstische religies’ dient te benadrukken. Nu blijken de EU landen dus na korte tijd toch door de knieën te zijn gegaan voor de islam, dat op grond van Allahs bevelen in de Koran streeft naar de uitroeiing van de Joden, en daarmee de totale vernietiging van Israël.

De VN is met uitzondering van de Veiligheidsraad ’s werelds grootste en invloedrijkste antisemitische organisatie, waarin de islam en extreemlinks de dienst uitmaken. Hun Israël- en Jodenhaat wordt al geruime tijd niet onder stoelen of banken gestoken; alleen al dit jaar werden er 18 anti-Israël resoluties aangenomen, waar er in het vervolg van 2017 nog eens 10 bij gaan komen.

Wereld zal Israël proberen te dwingen Jeruzalem te verlaten
Het moment waarop de internationale gemeenschap Israël zal proberen te dwingen om zich terug te trekken uit Jeruzalem –iets dat na de bevrijding van de stad in 1967 nooit en te nimmer vrijwillig zal gebeuren, zelfs niet door de meest linkse regering, als die er al ooit komt- begint hiermee steeds dichterbij te komen, en daarmee ook de legitimering door Europa van een herhaling van het Holocaust drama uit de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw.

Het is niet moeilijk voorstelbaar dat het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten heeft meegespeeld bij het besluit van de EU-landen om zich definitief aan de genocidale doelstellingen van de islam te committeren, en Israël –impliciet, en vermoedelijk al op korte termijn expliciet- op te dragen Jeruzalem en een deel van zijn historische land (Judea en Samaria) te verlaten.

Trump overweegt nog steeds ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen
Onder Donald Trump is de anti-Israëlische koers van zijn voorganger Barack Hussein Obama – die nog altijd wordt verafgood in Europa – radicaal omgegooid. Trump overweegt nog steeds om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, en daarmee de status als hoofdstad van Israël te erkennen. De Palestijnen hebben opnieuw gedreigd dat deze stap het ‘vredesproces’, waar ze zelf overigens al jaren aan weigeren deel te nemen, definitief zal stopzetten.

Bijbelse profetieën spreken van toekomstige moslimaanval op Israël
De Turkse dictator Erdogan dreigde de afgelopen jaren regelmatig met een militaire moslim invasie van Israël om Jeruzalem ‘te bevrijden’. We haalden de Bijbelse profetieën waarin exact die aanval wordt voorzegd al vaker aan, en doen dat gezien de actualiteit opnieuw:

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden… zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg… dan zal de Olijfberg middendoor splijten… tot een zeer groot dal…. en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen.’ Uit het tweede deel van deze profetie blijkt duidelijk dat het om de ‘dag des Heren’ gaat, om de periode rond de Wederkomst, en dus niet om iets dat in het verleden al heeft plaatsgevonden.

Over het lot van de volken die Israël en Jeruzalem aanvallen is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’

Nu Erdogan de absolute macht in Turkije naar zich toe heeft getrokken, is het goed mogelijk dat hij de islamitische heerser zal worden die het geprofeteerde 8e eindtijdrijk zal aanvoeren (het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk). Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens het Bijbelboek Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten, die zijn apotheose zal kennen in het beruchte ‘Armageddon’.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de eveneens in de Bijbel voorzegde vernietiging van Saudi Arabië door Iran in deze allerlaatste periode plaatsvindt, of enige tijd eerder.