Hoe staat Israel er geestelijk voor?

0
98
De vraag wat 70 jaar Israel geestelijk heeft gebracht, hoor ik niet vaak stellen. Toch meen ik dat het een belangrijke vraag is. Stel dat de Bijbelse profeten vandaag een woord van God tot het Joodse volk zouden spreken, wat zou hun boodschap dan zijn? Ik vrees niet erg positief. Wellicht zouden ze wijzen op de spoedige komst van de Messias, de Heere Jezus, en het volk dringend oproepen tot bekering en geloof in Hem.

De overgrote meerderheid van de Joodse bevolking van Israel wil nog niets van de Messias, de Heere Jezus weten. Het aantal abortussen is hoog, in Tel Aviv en Jeruzalem vinden grote homoparades plaats. Het is met pijn in mijn hart dat ik dit schrijf, want ik hou van Israel, ik voel mij zeer verbonden met het Joodse volk.

Toch is er ook geestelijke groei zichtbaar in Israel. Het aantal Messiasbelijdende Joden groeit. Hun aantal in Israel wordt geschat op tussen de 15.000 en 30.000, nog altijd minder dan 1 procent van de bevolking. Er zijn tientallen Messiasbelijdende gemeenten ontstaan, de invloed van de Messiasbelijdende gemeenschap groeit, in Israel en wereldwijd. We kunnen veel leren van onze Messiasbelijdende broeders en zusters en samen vormen we de gemeente van de Heere Jezus. We zouden meer samen op moeten trekken.

Zij en wij zien uit naar de bekering van het hele Joodse volk. De dag zal aanbreken dat dat zal gebeuren, op de dag van de komst van de Heere Jezus, Yeshoea. Dan zal heel Israel zalig worden.

Lees het hele artikel van Dirk van Genderen op Messia Nieuws!