Jeruzalem, Stad van God

0
140
Van welke stad wordt geprofeteerd dat God daar: “de overtredingen zal beëindigen, de zonden gaat verzegelen, de ongerechtigheid zal verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profetie te verzegelen en om de Heiligheid te zalven.” Daniël 9:24.

Door J.Buhler

Dat wordt niet van Athene gezegd, niet van Rome, zelfs niet van Amsterdam.
Deze profetie uit Daniël maakt dat God de Stad Jeruzalem heel bijzonder vindt:

Om de overtreding te beëindigen. Psalm 14:3 zegt dat wij allen van God zijn afgeweken. Maar God gaat deze rebellie stoppen.
Om een einde te maken aan de zonde. Vanuit het hart komen de zondige gedachten, Math.15:19. Maar God gaat de zonde stoppen.
Om verzoening te doen. Verzoening van alle zonden is nodig om tot God te kunnen naderen.
Om eeuwige gerechtigheid te geven. Bij koning David was er een korte tijd iets van de gerechtigheid te zien. De gerechtigheid die God gaat geven is voor eeuwig.
Om visioen en profetie te bezegelen. Alle beloften van God zullen dan worden ingelost. Geen jotta of titel gaat uit de Bijbel, alles komt tot vervulling.
Om het Heiligdom te zalven. Dat kan de Tempel zijn, maar ook het hart van de gelovige, als tempel van God. Bovendien is de Gezalfde niemand minder dan de Messias.

God heeft Jeruzalem uitgekozen voor de redding der wereld. Jezus stierf daarom in Jeruzalem voor de zonden van de wereld. Al aan Abraham was dat profetisch zichtbaar op de berg Moria, Jes.8:56. En de profeet Daniël geeft aan dat God in Jeruzalem verzoening doet, tot redding van de mensheid.

De eerste gemeente was te Jeruzalem. De uitstorting van de H.Geest was niet voor niets te Jeruzalem. De eerste gelovigen bleven volharden in het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap der heiligen, het breken van het brood en de gebeden. Vandaar dat de moederkerk in Jeruzalem ook een model voor ons is. Ook de Wederkomst zal te Jeruzalem zijn. Logisch dat er nu conflict is over deze stad. En dat zal alleen nog maar erger worden, Zach.12:2.

Vandaar dat wij worden opgeroepen om als een wachter op de muren van Jeruzalem te staan en God geen rust te gunnen, totdat Hij Jeruzalem zal grondvesten en maken tot een lof op aarde. Jes.62.

Bron: International Christian Embassy Jerusalem