Klimaatconferentie: Israël wil deel van oplossing zijn

0
68
De deelname van Israël aan de conferentie over het klimaatverdrag (UNFCCC), die nu wordt gehouden in Parijs, is een kans voor belangrijke politieke netwerken, en om de wereld te tonen wat Israël al doet op milieugebied en welke innovaties het land de wereld te bieden heeft.

Hoewel Israël een relatief kleine bijdrage levert aan de klimaatverandering, maakt de geografische ligging het land zeer gevoelig voor de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering in bijna alle aspecten van het leven, zoals water, volksgezondheid, landbouw, energie, biodiversiteit, infrastructuur van de kust, natuurrampen, nationale veiligheid en meer.

In zijn toespraak tot de conferentie benadrukte premier Netanyahu, dat Israël ‘de bezorgdheid begrijpt en de noodzaak voor een globale oplossing. Veel initiatieven zijn tijdens deze conferentie en elders naar voren gebracht, en ik wil eerst zeggen dat Israël zich verplicht tot die doelen en dienovereenkomstig zal handelen, in daad en woord, om die te vervullen.’

Netanyahu wees er ook op, dat ‘Israël vorig jaar op nummer een stond van de Global Clean-Tech Innovation Index. We zijn een wereldleider in het efficiënter gebruik maken van water, en daardoor efficiënter met energie. Israël is wereldwijd de nummer een bij het hergebruik van het water. Het heeft de hoogste verhouding van waterefficiëntie in de wereld.’

‘Mijn kantoor,’ zei hij, ‘heeft een initiatief gelanceerd om de wereldwijde afhankelijkheid van aardolie te verminderen, met name in het vervoer, door Israël tot wereldwijde leider in het onderzoek naar alternatieve brandstoffen te maken.’

Onder een bindende overeenkomst over de uitstoot van broeikasgassen, heeft Israël zich verplicht, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot 7,7 tCO2e (ton kooldioxide-equivalent) per hoofd van de bevolking in 2030. Dit is een daling van de uitstoot van broeikasgassen van 26% beneden het niveau van 2005. Deze reducties komen uit sectoren zoals: elektriciteit, industrie, transport, woningen en commerciële gebouwen, afval en landbouw.

De Israëlische delegatie naar Parijs telt ongeveer 70 leden, waaronder premier Benjamin Netanyahu, minister van milieubescherming Avi Gabbay en directeur-generaal Yisrael Dancziger, leden van de Knesset, ambtenaren, leden van de milieu-NGO’s, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en nog veel meer.

Israël is actief betrokken bij deze conferentie, het heeft onder andere workshops over ontbossing, hernieuwbare energiebronnen en het gebruik van alternatieve koelmiddelen georganiseerd. Onder de Israëlische innovaties, die tijdens de conferentie worden gepresenteerd, zijn Solar Edge (zonne-energie), Ecoppia (reiniging van zonnepanelen), Sologic (zonnepanelen) en Phinergy, dat emissieloze metaal-lucht accu’s heeft ontwikkeld.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)