Laster jegens christenen in Israël

0
80
Leven als christen is in Israël niet gemakkelijk. Doden vallen er niet, maar doodsbedreigingen aan hun adres zijn er wel, meldt zendeling Albert Knoester, die er met zijn vrouw Esther via de CAMA werkt. Wat christendom in het verleden de Joden aandeed – zoals kruistochten en holocaust – zit in het collectieve geheugen van het Joodse volk gegrift, schrijft hij in het blad Pionier van de organisatie.

Er is ook veel strijd met Joodse geestelijke leiders, van wie velen geloven dat alleen zij de sleutels kregen om de Bijbel uit te leggen. “Men schroomt niet kinderen en jongeren tegen ons op te zetten en haat te zaaien. Middels aanplakbiljetten in de stad (met onze foto en adres) werden mensen voor ons gewaarschuwd”, schijft hij.

Voor wie in Christus gaat geloven, is het lastig daarvoor openlijk uit te komen. Knoester: “Zo werd een gelovige uit onze Bijbelstudiegroep (afkomstig uit een ultraorthodoxe familie) door een deel van zijn familie voor dood verklaard omdat hij christen werd. In de familie werd zeven dagen rouw gehouden. Elke Jood die Jezus als zijn Messias leert kennen, heeft in veler ogen zijn identiteit ingeruild en is dus geen Jood meer.” Ondanks smaad, tegenstand en laster gaat Knoester door met prediking van het Evangelie. De strijd was ook die van Paulus, constateert hij.