‘Niet naar Joden evangeliseren is satanisch’

0
81
Dat sommige christelijke Israël-vrienden menen op grond van een kerkgeschiedenis vol antisemitisme niet meer het recht te hebben aan Joden het Evangelie te brengen, is een hen door Satan aangepraat verhaal. Dat zegt de bekende Messias belijdende evangelist Jacob Damkani in het blad Charisma. Met zijn stichting Trumpet of Salvation richt hij zich vooral op Joden en is hij actief spreker, tv- en filmproducent. Binnenkort komt er een speelfilm over het leven van de ex-misdadiger, die geldauto’s beroofde, maar tot geloof kwam en terugkeerde naar zijn Joodse volk om het Goede Nieuws te brengen.

Uw mening: 070-Hebben christenen de opdracht de Joden het Evangelie te verkondigen?
 
In evangelische kring ziet hij nu diverse argumenten worden aangevoerd om dat niet te doet. Naast degenen die zich daarvoor baseren op kerkelijk antisemitisme, zijn er degenen die geloven dat toch heel Israël wordt behouden, zodat Joden met rust kunnen worden gelaten, omdat zij een eigen verbond met Gods hebben. Een valse dwaalleer, vindt Damkani. “Omdat Jezus nota bene tot Joden sprak toen Hij zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Christenen die denken dat de boodschap van het Evangelie niet nodig is voor de Joden, misleiden zichzelf. Wat Paulus bedoelde is dat er een dag zal komen waarop nationale bekering zichtbaar zal zijn en de Joden Hem zullen zien die zij doorstoken hebben.”

Een andere evangelische groepering houdt veel van Israël, weet zich geënt op de Hebreeuwse stam en meent deel te hebben aan Gods beloften aan het Joodse volk. “Maar als het op evangelisatie aankomt, geven zij niet thuis. Dat is de taak van de Messiaanse gemeenten, vinden zij. Ook dit is een dwaling. Als Efeziërs 2 spreekt over de twee worden één, dan zou er geen onderscheid mogen zijn in de uitvoering van de grote opdracht. Dan is evangelisatie juist de taak van beide groepen, opdat gelovigen uit de heidenen de Joden tot jaloersheid kunnen wekken.”

Degenen die antisemitisme in de kerkgeschiedenis aangrijpen om niet te evangeliseren, lijken een beetje op hen die vinden dat heel Israël toch wordt behouden, zegt Damkani. “Deze groep leeft in schaamte en teruggetrokken. Maar wat ze niet in de gaten hebben, is dat satan hen dit gevoel aanpraat omdat hij daardoor het getuigenis van Joshua naar zijn eigen volk verzwakt. Hij laat deze groep staren naar hun verleden in plaats van zich te focussen op hun taak in de toekomst. De Heer zegt in Filippenzen 3:14: ‘Laat het verleden achter je en strek je uit naar wat voor je is om de prijs van Gods roeping.’ Het enige wat deze groep moet leren, is hoe je het evangelie aan de Joden kunt uitleggen.”