Overstromingen en zijn Israël-beleid

0
148
Hoewel het nieuws over de verwoestingen, veroorzaakt door overstromingen in Frankrijk (foto) en Duitsland, terecht tot zowel shock als sympathie heeft geleid, kon ik niet nalaten dit met de nieuwe ‘vredesinspanningen’ te verbinden die Europa Israël probeert op te dringen. En het lijkt er nu op, dat president Obama het Franse plan zal steunen om Palestijnse eisen op te leggen aan Israël.

Door: Charles Gardner

De afgelopen jaren ging vrijwel elke poging van de Amerikaanse regering om de Joodse Staat een tweestatenoplossing op te leggen – die het land in strijd met Gods Woord zou verdelen – gepaard met natuurrampen. Want God heeft duidelijk gemaakt, dat zijn oordeel komt over degenen die zijn volk onder de natiën verstrooien en hun land verdelen (Joël 3:2).

En Psalm 83:5 schetst een nauwkeurig beeld van het beleid en de intenties van de vijanden van Israël, zoals Hamas, Hezbollah en Iran, die zeggen: ‘Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn, en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.’ En dezelfde psalm roept God op de samenzweerders aan te pakken: ‘Achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.’

De door George Bush Sr. bemiddelde Oslo-akkoorden van 31 oktober 1991 (‘Land voor vrede’), werd al meteen de volgende dag gevolgd door een zeer grote storm, die ook diens eigen huis verwoestte.

Een jaar later, op dezelfde dag, leidde hij verdere stappen om deze overeenkomst door te zetten, en de orkaan Andrew – de ergste natuurramp die de VS tot die dag had getroffen – verwoestte of beschadigde 180.000 huizen in Florida en veroorzaakte meer dan $ 30 miljard aan schade.

Een andere opmerkelijke gebeurtenis was de verschrikkelijke vloed die in augustus 2005 in de nasleep van de orkaan Katrina de stad New Orleans trof – net toen de Joden de Gazastrook ontruimden, als onderdeel van een vredesplan dat Israël was opgedrongen door de VS en de internationale gemeenschap. Gaza werd vervolgens een lanceerplatform voor voortdurende raketbeschietingen, bedoeld om Israël te vernietigen, wat het uiteindelijke doel is van de Palestijnse Autoriteit en zijn bondgenoten.

De politici kunnen spotten, maar de Almachtige waakt over zijn eigen speciale eigendom, en Westerse leiders roepen rampen op over hun volk, die veel levens en miljarden dollars kosten. Toch zien blijkbaar slechts weinigen het verband met hun dwaze koppigheid door het trotseren van de God van Israël.

Degenen die niet geloven dat God ook oordelen velt in een ‘tijdperk van genade’, wijzen we op het dood neervallen van Ananias en Saffira wegens het liegen tegen de Heilige Geest, in de begindagen van de kerk (Handelingen 5:1-10).

En degenen die denken dat God zich niet bezig houdt met het weer, wijzen we op die gelegenheid, toen Jezus de storm op het Meer van Galilea stilde met een woord. ‘Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?’ zeiden zijn discipelen achteraf tegen elkaar (Matteüs 8:23-27).

Laten ook wij – en onze leiders – meer dan al het andere – ernaar streven de Heer van het universum te gehoorzamen!

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)