Palestijnen willen dat Westelijke Muur islamitisch wordt

0
93
De Palestijnen willen dat de Westelijke Muur (of Klaagmuur) internationaal wordt erkend als onderdeel van de Al-Aqsa moskee, en daardoor een heilige islamitische plaats wordt. Een aanvraag hiertoe zal aan de cultuur- en onderwijsorganisatie van de VN (UNESCO) ter stemming worden voorgelegd. Het plan heeft wereldwijd geleid tot felle protesten van Joodse organisaties, politici en burgers.

Zes Arabische landen (Algerije, Egypte, Koeweit, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten) willen de aanvraag samen indienen.
Er komt verzet tegen uit de Verenigde Staten: Twee Amerikaanse congresleden hebben de Amerikaanse vertegenwoordiger in de UNESCO, Crystal Nix-Hines verzocht zich tijdens de vergadering tegen het voorstel uit te spreken.

De ontwerpresolutie houdt ook in, dat de Palestijnen als officiële naam voor het plein voor de Westelijke Muur ‘Al Buraq Plaza’ willen afdwingen. Dit verwijst naar de overlevering van de nachtelijke hemelreis van de profeet Mohammed.

Bovendien wordt in de resolutie gevraagd, opgravingen door Israëlische archeologen in het gebied van de Tempelberg en de toegangsbeperkingen voor moslims te veroordelen. Verder wordt de UNESCO gevraagd om zich uit te spreken tegen de geplande bouw van een Israëlisch museum.
Daarnaast beweren de Palestijnen dat het graf van de Aartsvaders in Hebron en Rachels graf nabij Bethlehem ‘Palestijns’ zijn.  De Palestijnse Autoriteit is volwaardig lid van de UNESCO.

De oude Westelijke Muur (‘Klaagmuur’), gelegen onder het Tempelplein met de Al-Aqsa moskee, is de heiligste Joodse plaats. De Westelijke Muur is de plaats die het dichtst bij de vernietigde tempel stond.
Verscheidene Joodse organisaties zijn verontwaardigd over het UNESCO-initiatief. ‘Voordat de Joodse Staat werd uitgeroepen in 1948, had eeuwenlang geen Arabische leider zich geïnteresseerd in Jeruzalem. Niemand maakte aanspraak op Rachels graf of de Westelijke Muur. Voor de huidige aanvraag bestaat geen legitieme reden. Het is een godslasterlijke initiatief. Wij roepen de leden van de UNESCO op, het verzoek af te wijzen. Israël onderneemt grote inspanningen om de moslims op hun heilige plaats te beschermen, waarbij de moslims de toegang voor Joden en christenen beperken’, bekritiseerde Stephen Greenberg, voorzitter van de ‘Conferentie van Presidenten van Grote Amerikaanse Joodse Organisaties’. ‘Geen resolutie van UNESCO of de VN kan 2000 jaar geschiedenis ongedaan maken of veranderen. De Palestijnse president Machmoud Abbas wil niet alleen de toekomst van de Israëli’s vernietigen, maar ook hun verleden.’

De voorzitter van het Joodse Wereldcongres, Ronald S. Lauder, benadrukte dat de UNESCO geen slagveld voor conflicten tussen religies moet worden. ‘Het aan de moslims toeschrijven van de Westelijke Muur zou extremisten motiveren om hun campagnes tegen de Joden op te voeren’.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)