ZICHT over Israël

0
95
Het internationaal recht wordt volop ingezet in de politieke strijd tegen Israël. Dr. Matthijs de Blois, als Senior Fellow verbonden aan thinc. (The Hague Initiative for International Co-operation), betoogt dat de argumenten die door velen hierbij worden aangevoerd een zeer kritische benadering verdienen. ‘Zij zien voorbij aan de juridische betekenis van de totstandkoming van de staat Israël op basis van het Palestina Mandaat uit 1922 met zijn unieke karakter. De blijvende juridische betekenis daarvan wordt meestal genegeerd.’ De Blois stelt dat de onder het Mandatenstelsel van de Volkenbond verkregen rechten van het Joodse volk volgens artikel 80 lid 1 van het VN-Verdrag nog steeds gerespecteerd moeten worden.

‘Bezette’ of ‘omstreden’ gebieden
Ook worden de uitkomsten van de Zesdaagse Oorlog in 1967 op onjuiste wijze gekwalificeerd. ‘De ‘gebieden’ Samaria, Judea en Gaza zijn geen gewone bezette gebieden. We kunnen ze beter, gelet op de verhouding van Israël met de Palestijnse Arabieren, omstreden gebieden noemen.’ ‘Verder zijn de nederzettingen niet illegaal. Joden hebben nog steeds een vestigingsrecht in het oorspronkelijk mandaatgebied. De Blois: ‘Het is gelet op de geschiedenis wel bijzonder bitter dat het Internationaal Gerechtshof van Israël verlangt om de omstreden gebieden, inclusief het oostelijk deel van Jeruzalem, ‘Judenrein’ te maken.’

Volgens De Blois is er tenslotte juridisch niet mis met de uitroeping van het ongedeelde Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. ‘Als Israël onderhandelingen aangaat met het leiderschap van de Palestijnse Arabieren is dat niet vanuit een positie waarin bij voorbaat vaststaat dat Israël geen enkel recht heeft op de omstreden gebieden, inclusief (Oost-) Jeruzalem, zoals velen lijken te suggereren.’

Islamitische aanspraak op Jeruzalem: uiterst mager
Arabist drs. M.M.J. Janssen vergelijkt de positie van Jeruzalem in de joodse, christelijke en islamitische geschriften. Hij analyseert dat de theologische claim van de islam op Jeruzalem als heilige stad voor de islam feitelijk gebaseerd is op één koranvers (soera 17,1) waarin wordt gesproken over een nachtelijke tocht die Gods dienaar van de Kaaba in Mekka naar de ‘verst verwijderde moskee’ voerde.  Janssen: ‘De islamitische traditie plaatst deze nachtelijke reis van Mohammed in het jaar 621. De Arabische veroveraars bereikten Jeruzalem echter pas in 638, wat betekent dat er in 621 nog helemaal geen moskee was in Jeruzalem.’ Hij concludeert dat vergeleken met het belang van Jeruzalem in de Joodse en christelijke heilsgeschiedenis de theologische aanspraken van de islam op Jeruzalem uiterst mager zijn. ‘Vanuit theologisch perspectief kan men verdedigen dat het een misverstand is om de waarde van Jeruzalem binnen de drie monotheïstische godsdiensten gelijk te stellen. Het is noodzakelijk om hier openlijk over te durven spreken als men het Palestijns-Israëlische conflict inderdaad wil oplossen.’

Bestelinformatie:
Het Zichtnummer ‘Israel 70 jaar’ telt 108 pagina’s en is voor € 7,00 (excl. verzendkosten) te bestellen in de webshop van de SGP. Voor slechts € 15,00 kunt u een jaar lang kennismaken met Zicht. De normale abonnementsprijs is € 21,50 per jaar. Studenten en SGP-jongeren betalen € 12,50 per jaar.