MissieNederland en de Raad van Kerken

0
123
MissieNederland – de voormalige Evangelische Alliantie en Evangelische Zendings Alliantie – denk erover intensiever te gaan samenwerken met de Raad van Kerken. In een brief aan de achterban wordt gesproken over een ‘verkenning van een mogelijkheid’. Het bestuur van MissieNederland en de Raad van Kerken gaan daarover met elkaar in gesprek. Op 11 april 2018 is er al een ontmoeting van de aan MissieNederland deelnemende kerkgenootschappen en de Raad geweest.

De organisatie zegt het wel belangrijk te vinden te horen hoe haar deelnemers over dit proces denken. Die kunnen er dus op reageren. Er wordt gekeken naar zowel organisatorische als inhoudelijke samenwerking. De verkennende gesprekken hangen samen met het onderzoek naar een nieuwe (organisatie) strategie voor MissieNederland. Of de verkenning daadwerkelijk leidt tot een andere samenwerkingsvorm, staat niet vast.

De meeting op 11 april was volgens bestuursvoorzitter Jaap van de Poll ‘positief’. Daar werd nagedacht over verdere toenadering, zegt hij. “Allerlei opties passeerden de revue.”  Bij het MissieNederland-bestuur is erop aangedrongen nauwere samenwerking op zijn minst verder te onderzoeken, zegt hij.  

Brainstorm
Aan wat voor vorm wordt gedacht, is nog niet duidelijk. Er worden diverse scenario’s verkend. “Wat dat betreft zitten we eigenlijk nog echt in een brainstormfase,” aldus Van de Poll. “De gesprekken hierover vereisen ook zorgvuldigheid. Tegelijkertijd met dit onderzoek, zijn we ook met onze deelnemende organisaties en kerken in gesprek over wat zij van MissieNederland verwachten. We hechten er daarbij ook veel waarde aan dat de deelnemende kerkgenootschappen nauw betrokken zijn in het proces. Dat geldt overigens ook voor de organisaties in ons netwerk.”

Voor MissieNederland is de verkenning onderdeel van een breder onderzoek naar een duurzame strategie voor haar organisatie. Die werkt trouwens al langer samen met de Raad van Kerken, onder meer in de Week van Gebed.
Van de Poll: “Voorheen organiseerden de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie allebei een eigen gebedsweek. Inmiddels trekken we daarbij al enkele jaren gezamenlijk op. Het is niet voor niets de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.” De samenwerking betreft ook projecten als Kerkproeverij, die volgens Van de Poll goed bevalt.