Niet dansen in Chr. Geref. kerken

0
104
Dansen en drama in de eredienst, in evangelische kring tegenwoordig nogal gebruikelijk, kan niet in Christelijk Gereformeerde Kerken. Dat vindt de synode van die denominatie.

Er is voor dans en drama in erediensten onvoldoende Bijbelse grond te vinden, zegt de synode. Behalve de Bijbelse gegevens, baseert de synode zich ook op de ‘voortgang van de heilsgeschiedenis’ en ‘de invulling van dans en drama als uitingen van de huidige cultuur’. Gebruik van dans en drama past niet bij het karakter van de gereformeerde eredienst, zegt de synode. Die stemt daarmee in met een voorstel van dr. J. W. van Pelt, dr. A. Versluis, ds. A. G. M. Weststrate, ouderling A. J. van der Wekken en ds. H. Korving.

Dat voorstel was gebaseerd op een studie waarin de vraag werd beantwoord of het karakter van de gereformeerde eredienst zich verdraagt met toepassing van dans en drama. De deputaten eredienst onderzochten de zaak in opdracht van de synode. Dans en drama komen trouwens nauwelijks in de christelijk gereformeerde kerken voor.