Samenwerking van vijf kerken

0
158
Elkaars leden als gastleden accepteren, zonder onderzoek van de ene naar de andere kerk kunnen overgaan en onderlinge kanselruil. Daartoe willen vijf kerken in Nederland komen. Althans volgens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die er deze maand (april 2016) in een synodevergadering over praat.

Ook bij de andere vier kerken staat het op de agenda voor hun synodes. Die zij allemaal van gereformeerde snit. Het gaat om de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN).

Het onderling open stellen van elkaars kansels moet overigens wel gebeuren met ‘inachtneming van de kerkorde’, staat er in een notitie van de PKN. De nauwere samenwerking heeft volgens de PKN er mee te maken dat kerken hun muren lager wil maken. In elk geval op de genoemde terreinen wil men de scheiding ongedaan maken. Maar de kerken beseffen wel dat op andere terreinen de scheiding nog blijft bestaan. Er wordt gepleit voor enerzijds openheid ten opzichte van elkaar en anderzijds respect voor de nog bestaande diverse identiteiten.