Samenwerking VEG en NGK Amsterdam

0
321
De al meer dan een eeuw bestaande Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Amsterdam, die zou worden opgeheven wegens vergrijzing en daardoor sterk verminderd ledental, blijft mogelijk in een andere vorm toch voorbestaan. Dat komt doordat, nadat eigenlijk al tot afbouw was besloten, zij intensief contact kreeg met de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in de wijk.

Zelf bezit zij de ‘Weteringkerk’ in de Rivierenbuurt, een naam die verwijst naar het adres van de voormalige kerk in de Derde Weteringdwarsstraat. De kerkenraad zegt nu voorzichtig naar nieuwe mogelijkheden te zoeken, een proces dat ‘Weeteringkerk in vernieuwing’ wordt genoemd. ‘Afbouw in getal van bezoekers is misschien niet meer te veranderen, maar door contacten met de NGK is ons nog eens heel helder voor de geest gekomen dat we een boodschap hebben voor Amsterdam. Een oude gemeente als de onze laat zich niet zomaar in korte tijd afbouwen. We denken er lang voor nodig te hebben om de weg die we mogen gaan te erkennen en te bewandelen’, zegt de raad.

Er wordt een plan voorbereid, waarover de leden kunnen meepraten en met aanvullende suggesties komen. Er worden gezamenlijk door beide (kleine) gemeenten Bijbelstudies gehouden en er zijn al twee gezamenlijke vieringen geweest, wederzijdse bezoeken, een praiseavond enzovoort. In totaal waren er al 14 gezamenlijke activiteiten. Dat mag ook wel voor kerken die 300 meter van elkaar liggen, vinden de kerkenraden. ‘Waar het uiteindelijk allemaal toe leidt moeten wij maar aan de Heer en Zijn Heilige Geest overlaten.’