Aad van de Sande stopt goeddeels

0
103
Evangelist Aad van de Sande (79) stopt er mee. Dat wil zeggen: Hij blijft nog wel spreken voor Radio Parousia en het Evangelie verkondigen via sociale media, maar dat kan achter zijn bureau.  Ook blijft hij nog weekenden, midweken en Bijbelstudieweken in Vierhouten verzorgen. “We werken dan op een plaats, zonder verder te moeten reizen”, zegt hij.

Van de Sande neemt ‘stil afscheid’, na 55 jaar full time in dienst van de Heer te hebben gestaan. Lichamelijke ongemakken dwongen hem nogal plotseling tot het besluit, meldt hij aan zijn achterban.
“In dit afgelopen jaar, waarin ik steeds weer heel veel spreekbeurten moest annuleren in verband met mijn gezondheid, drong de open vraag zich in ons hart naar de Heere op hoelang nog te mogen doorgaan met de verkondiging van het Woord van God. Ook voor ons is dit besluit vrij onverwachts om nu na 55 jaar te stoppen met spreken.  We waren liever tot het einde toe doorgegaan, omdat het ons lust en leven is, maar het bekende spreekwoord zegt, de mens wikt, en God beschikt.”

NCGB
Van de Sande werd in 1963 op 24 jarige leeftijd, ingezegend voor de dienst van de Heer, in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente te Utrecht. Hij kwam als Evangelist in dienst van de Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond (NCGB) en leidde vier Bijbelstudiegroepen. Later werd hij algemeen leider van de NCGB.  “We maakten in die dagen een sterke ontwikkeling mee in het kinder-, junioren-, jeugd- en jonggezinnenwerk. Ook ontwikkelde er in die jaren een groot arbeidsveld op de Camping in Katwijk en verschillende toeristische plaatsen, zoals Loosdrecht en Oost Kapelle.”

Omdat de NCGB geen diensten had op zondag, kwamen er al gauw aanvragen om voor te gaan in diverse kerken en gemeenten. Sinds het begin van de EO was hij bij die omroep betrokken. Hij werkte dertig jaar lang mee aan het radioprogramma ‘Ik zou wel eens willen weten’. Ook leidden hij en zijn eerste vrouw Coby – die na een jarenlang tragisch 13-jarig ziekbed stierf – de bijeenkomsten met 7000 kinderen tijdens de Familiedagen ervan. “Dat er in die jaren van moeite en verdriet een groot werk, maar wel onzichtbaar, door de Heere werd voorbereid, werd duidelijk door het ontstaan van de Pastorale Cursus.” Die is zo omvangrijk geworden dat Lidy (nu zijn vrouw) secretaresse werd van het internationale kantoor.

Predikant
Na de NCGB werd hij voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum. Daar is in wezen de pastorale cursus ontstaan, die uiteindelijk veel grenzen zou overgaan. “Wij hadden dit van te voren nooit kunnen bedenken en dit kon alleen maar het werk van de Heilige Geest zijn”, zegt hij.

Aan zijn veelzijdige bediening komt nu grotendeels een einde. Het ingrijpende besluit zal wel invloed op het leven van het paar hebben, denkt hij. “Wanneer we denken aan de rijke onderlinge gemeenschap met zovele broeders en zusters vele jaren lang, dan zullen we dit zeker missen. Wanneer de Heere het geeft willen we nog wel graag het persoonlijke en schriftelijke pastorale werk voortzetten.”