Afscheid!

0
50
Dit is mijn laatste e-mail aan u!

Mijn tijd om te vertrekken en om intocht te nemen bij de Heer is gekomen.
Ik verlang er met heel mijn wezen naar bij Hem te zijn, die alle tranen van mijn ogen zal afwissen. Wat een feest gaat dat worden om Hem van aangezicht tot aangezicht te mogen ontmoeten.

De andere kant is dat het zeer zwaar is afscheid te nemen van zoveel mensen die mij dierbaar. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan mijn drie dochters en de drie kleinkinderen. Maar ook, aan veel goede en trouwe vrienden. Het grootste verdriet is echter om afscheid te moeten nemen van mijn vrouw Christine. Dag en nacht heeft zij mij liefdevol verzorgd. Niets was haar teveel. We hebben zo’n mooi en liefdevol huwelijk gehad. Voor Christine gaat het leven zonder mij heel moeilijk worden.

Ik heb het van jongs af aan als mijn roeping ervaren het Evangelie op grote schaal te verkondigen via de media. Die opdracht ben ik met vallen en opstaan 50 jaar trouw gebleven. Ik hoop zó dat de Heer tegen mij wil zeggen: Leo, ondanks al jouw fouten en tekortkomingen; wel gedaan, ga in tot het feest van jouw Heer.

Bid alstublieft dat ik ook in de meest donkere uren voor mijn vertrek de Heer trouw mag blijven. En bid alstublieft voor Christine, dat God haar een rust en vrede, ja zelfs een blijdschap zal schenken die alle verstand te boven gaat.

Ik wil u ook graag heel hartelijk danken voor uw trouwe betrokkenheid bij het werk dat wij in Zijn dienst hebben mogen doen. Dank u voor uw gebeden en uw financiële ondersteuning. En mocht u nog een mogelijkheid zien financieel een beetje te helpen dan waardeer ik dat zeer. Het is mijn gebed dat ik met een schone lei mag vertrekken en dat ik Christine enigszins verzorgd mag achterlaten (Stichting Maximum Life: IBAN: NL46 ABNA 0604 7298 39). Het meest belangrijke voor ons is echter uw gebed, breng ons a.u.b. voor Zijn troon van Genade.

Lieve mensen. Ik ga u voor naar de eeuwigheid. Daar zal ik op u wachten zodat we samen het feest mogen vieren van onze intrek in een nieuwe hemel en aarde waar God zelf zichtbaar en tastbaar bij ons zal zijn.
Verreweg het beste ligt nog voor ons, daar strek ik mij naar uit.

Tot gauw!
Leo Habets, dienaar van God!