Bestuursvoorzitter Jan Lock vertrekt bij Stichting Woord en Daad

0
132
Na een dienstverband van bijna 25 jaar bij Stichting Woord en Daad heeft Jan Lock (62), voorzitter van de raad van bestuur het besluit genomen om op 1 november 2018 zijn functie als bestuurder neer te leggen. Hij treedt uit dienst van Woord en Daad en blijft na 1 november als senior adviseur nog wel betrokken bij een aantal projecten van de stichting.

Jan Lock begon op 1 maart 1994 als directeur bij Stichting Woord en Daad. Daarvoor werkte hij sinds 1983 voor de Zending Gereformeerde Gemeenten in Papoea, Indonesië. Onder zijn directeurschap is de stichting gegroeid, zowel in omvang als in professionele kwaliteit. Op dit moment heeft Woord en Daad een budget van ca. € 35 miljoen en ca. 80 werknemers. De stichting heeft meer dan 50 projecten in uitvoering, met name op het gebied van (vak-)onderwijs, banen voor jongeren, agrarische ontwikkeling, duurzaam waterbeheer en noodhulp.

Woord en Daad werkt sinds 2016 projectmatig. In het kader van de veranderingen binnen de organisatie had de raad van bestuur per 1 april van dit jaar de taakverdeling onderling aanpast. Sindsdien is Rina Molenaar als bestuurder verantwoordelijk voor de aansturing van de integrale organisatie en de noordelijke netwerken. Jan Lock werkt als bestuurder aan de aansluiting van de zuidelijke netwerken op de kansen en vernieuwingen die Woord en Daad biedt. Samen waren Rina Molenaar en Jan Lock verantwoordelijk voor de middelen en de mensen.
Jan Lock zal zijn kennis en ervaring de komende tijd in een andere rol blijven inzetten voor de zuidelijke netwerken en de aansluiting daarvan op het werk en de werkwijze van Woord en Daad.

Jan Lock: ‘Het is een hele ervaring geweest om vanuit Papoea de drempel van Woord en Daad over te stappen. Het is geweldig om te zien hoe Woord en Daad zich heeft mogen ontwikkelen en vanuit Bijbels perspectief in al die jaren van groeiende betekenis is in het leven van heel veel mensen. Ik ben dankbaar dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren en in de nieuwe rol mag blijven leveren. Dankbaar ook voor de ruimte die Woord en Daad gaf om steeds opnieuw te kijken om blijvend van toegevoegde waarde te zijn. Dankbaar ook voor de inspirerende samenwerking met collega’s in Woord en Daad en de partnerorganisaties overzee.’

De raad van toezicht toont zich dankbaar voor het werk van Jan Lock. ‘Jarenlang heeft hij op zijn geheel eigen kundige en visionaire wijze de organisatie geleid. Dit is van grote betekenis geweest voor vele kwetsbaren’, aldus ds. C. Westerink, voorzitter.

Vanaf 1 november 2018 is Rina Molenaar de directeur bestuurder van Woord en Daad.