Betty Smit stopt er volgend jaar mee

0
83
Zendelinge Betty Smit in het Amazonegebied van Brazilië wil volgend jaar, na een halve eeuw, stoppen en het daar opgebouwde werk overdragen aan inheemse gelovigen. Vorige maand kreeg zij trouwens een hoge onderscheiding van de overheid.

Smit, die nu 71 is, trouwde in 1977 met de Braziliaanse arts José Pimento, die zes jaar eerder in een door haar geleide evangelisatiecampagne tot geloof was gekomen. Met haar was dat in het Leger des Heils te Zwolle gebeurd. Van 1968 af trok zij met een boot de jungle in om het Evangelie aan de arme Indiaanse rubbertappers te brengen, die feitelijk tot in de zestiger jaren nog in slavernij leefden. Zij kregen ook voedsel, kleding en waar nodig en mogelijk medicijnen. Daarbij nodigde zij de mensen steevast uit voor een samenkomst. “Ze reisde per kano, met niet veel meer dan een gitaar, haar Bijbel en wat medicijnen”, zegt haar man. “Haar leven heeft ze steeds in dienst gesteld van het Evangelie.”
Een NCRV televisie-uitzending van Jan van Hillo in 1972 bezorgde de Zwolse blondine in Nederland nationale bekendheid. Er kwam meer dan een half miljoen gulden binnen, waarmee zij opnieuw naar de groene Hel van Brazilië trok.

Ze was daar in 1966, op 23-jarige leeftijd, voor het eerst heen gegaan. Haar werkterrein heeft zich sindsdien verschillende keren verlegd. De laatste decennia werkt zij vooral onder drugsverslaafde kinderen en jong volwassenen, met twee centra buiten het zendingshuis in de hoofdstad Manaus van de Amazones, waar wekelijks spreekuur wordt gehouden.

Sinds enkele maanden is het werk in één van de centra, Recante de Paz, overgedragen aan een gemeente die daar nu ook het gebouw en personeel financiert. Het andere centrum, Ester, wordt volgens jaar dus uit handen gegeven.

Intussen loopt de geldstroom uit Nederland terug, met jaarlijkse tekorten tot gevolg. Vorig jaar bedroeg dat € 13.800. De tekorten konden worden gedekt uit in het verleden opgebouwde algemene reserves. Het aantal donateurs slinkt door overlijden en verhuizingen naar verpleeghuizen, waardoor er wel geregeld legaten binnen komen. Vorig jaar een nalatenschap van € 29.000.