Directeur van Herikon stapt op

0
110
Directeur Erik Bolhuis Van de Herikon in Putten legt zijn functie neer. Er was tussen hem en het bestuur van de door wijlen De Annies (An Punt en Annie Verboom) gestichte organisatie een meningsverschil ontstaan over de te volgen koers.

Hij had tijdelijk al zijn taak neergelegd. Aan Jef de Vriese en Boudewijn de Ridder was gevraagd de standpunten van beide partijen te verkennen. Op basis van gesprekken met Erik en Annelies Bolhuis enerzijds en het bestuur anderzijds kwamen de eersten tot de conclusie dat De Herikon niet de ‘plek is waar Erik het best de Heer kan dienen.’

Hoewel zij terugtreden, kijken zij met dankbaarheid terug ‘op de vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen van De Herikon’, wordt in een zowel door hem als voorzitter Tom Vroon ondertekende brief aan de achterban gezegd.

Dat neemt niet weg dat bij zowel het echtpaar als het bestuur de teleurstelling groot is. Maar beide achten dit de juiste beslissing. Volgens het bestuur is het werk van Bolhuis zegenrijk geweest. Hij volgde in 2015 Mark Brussel op, die dertien jaar directeur was geweest en een zoon is van de vorige in die functie, Cees Brussel, een vrucht van het werk dat de Annies begonnen in Amsterdam.
De Herikon is de Nederlandse afdeling van de Bible Club Movement en heette de eerste decennia ook Bijbel Club Beweging. Met de aanschaf van een pand in Putten veranderde de naam in De Herikon (De Here is Koning).

Het bestuur heeft gebed gevraagd voor Erik Bolhuis en diens gezin, De Herikon en allen die daaraan zijn verbonden. De intentie van het bestuur is dat de jaarlijkse zomerkampen voor kinderen en ouderen van de organisatie doorgaan.