Directeur Wessels weg bij MissionNederland

0
87
Voornamelijk als gevolg van teruglopende inkomsten neemt directeur drs. Jan Wessels per 1 mei afscheid van MissionNederland. De directie bestond tot nu toe uit twee personen, Adri Veldwijk en Jan Wessels.

De laatste was tot 2010 achttien jaar zendings- en ontwikkelingswerker in Botswana en werd toen directeur van de Evangelische Alliantie, die onder zijn leiding in 2013 met de Evangelische Zendings Alliantie fuseerde tot de EA-EZA, die twee jaar later de naam Mission Nederland kreeg. Hij werd tot dit werk beroepen en vrijgesteld door de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal. Volgens het bestuur van de organisatie geeft hij zich jarenlang onvermoeibaar ingezet voor een missionaire kerk in Nederland door aandacht te vragen voor integrale missie, discipelschap en eenheid binnen het Lichaam van Christus, onder meer via de bewegingen ‘Wij kiezen voor Eenheid’ en het Nederlands Christelijk Forum.

In Nederland en Europa had hij veel netwerken binnen de kerkelijke en evangelische beweging. Doordat er minder geld binnen kwam, was vorig jaar reorganisatie en heroriëntatie op de strategie van MissionNederland nodig. Daarvan maakte verandering van het tweehoofdige directiemodel naar een éénhoofdige deel uit. Directietaken van Wessels worden nu waargenomen door zakelijk directeur Adri Veldwijk. In de loop van dit jaar worden verdere besluiten genomen daarover, meldt het bestuur.