Gankema nu vrijwilliger voor Opwekking

0
148
Omdat hij wegens het bereiken van de pensioenleeftijd opstapt als directeur van Opwekking, is Joop Gankema ook toe aan zijn allerlaatste stukje (‘Persoonlijk’) in het blad van de organisatie. Dezer dagen draagt hij de leiding ervan definitief over aan zijn opvolger Ruben Flach, maar blijft naar zijn zeggen wel voor Opwekking actief als vrijwilliger. Hij vindt overigens dat in de gemeenten te weinig persoonlijke verhalen worden verteld.

In slotbijdrage prijst hij onder meer de vrijwilligers die jaarlijks meehelpen aan de door de stichting georganiseerde Pinksterconferentie op Walibi. Hij herinnert zich dat lang geleden de directeur van een groot festival eens kwam kijken hoe Opwekking het allemaal klaar speelde en was onder de indruk van de ijver en werklust der medewerkers. Of Gankema kon zeggen welk uitzendbureau hij had gebruikt. Gankema: “Vol trots vertelde ik hem dat we alleen maar met vrijwilligers werken. Hij keek mij een beetje ongeloofwaardig aan, met een blik vol medelijden. Met enig cynisme vroeg hij: ‘Wilt u niet graag oud worden?’ Uit zijn reactie kon ik opmaken dat werken met vrijwilligers voor hem een traumatisch en gepasseerd station was. Maar hoe anders wordt het als Gods liefde de motor is. Vriendschap eindigt niet met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.” Waarna hij doorgeeft zich nog jarenlang als vrijwilliger te willen blijven inzetten.