Hans Pruis in Raad van Toezicht Agapè

0
92
“Onze betrokkenheid met Agapè Nederland wordt nu weer wat intensiever”, zegt Hans Pruis (foto Delja en Hans Pruis). Hij is voorzitter geworden van de Raad van Toezicht van Agapè Nederland. Pruis was eerder directeur van de organisatie, maar werkte jarenlang in de leiding van de internationale koepel van Campus Crusade for Christ, waarvan de Europese nationale afdelingen een onderdeel zijn, Hij richtte vooral zijn aandacht op het leidersteam in Letland.

In zijn Nederlandse rol speelt volgens hem mee dat hij de beweging van binnenuit kent en daarnaast ook internationaal; goed op de hoogte is. Waar nodig zal hij de Nederlandse directie met raad en daad bijstaan, zegt Pruis.

Omdat de samenwerking met de hulpverleningstak GAiN (een zelfstandige stichting) toeneemt, houdt de raad daar ook een oogje in het zeil.

Sinds 2000 heeft Agapè het samenwerken met en ondersteunen van de kerken minder aandacht gegeven, terwijl dat tot het jaar 2000 juist een speerpunt van de organisatie is geweest. Nu legt de visie van de Agapè-leiders daar juist weer de nadruk op. De gedachte daarbij is dat christenen samen de gemeente van en één in Christus zijn. Die eenheid in Jezus wil men zichtbaar maken. “Dat spreekt ons bijzonder aan”, zegt Pruis.

Agapè Nederland richt zich volgens hem tegenwoordig ook meer specifiek op samenwerking in grote steden. “Dat sluit aan bij mijn Europese rol, waarin ik deel uitmaak van het Agape City Team,” zegt hij. “Deze week ben ik in dat kader met enkele teamgenoten actief in Genève (Zwitserland), waar we een workshop verzorgen voor leiders van kerken en christelijke organisaties.”