Nieuwe relatiemanager voor Medair

0
173
Noodhulporganisatie Medair heeft een nieuwe relatiemanager: Gert Visscher. “Armoede en alle moeiten die daarbij horen, raken me enorm. Het is moeilijk om dit te veranderen, maar het kan en ben enorm gepassioneerd om dit te doen.”

In 2004 kwam Gert voor het eerst in aanraking met diepe armoede ver weg. “Ik was in Tanzania en zag met eigen ogen hoe armoede echt is. Ik sprak met mensen en zag hoe er vaak maar een klein beetje voor nodig is om hen die lijden door armoede een beter leven te geven!” Gert werkte de afgelopen jaren voor en met mensen die een leven van diepe armoede hadden en daarbij ook nog het hiv/aidsvirus hadden opgelopen of lepra hadden. Bij Medair gaat hij bezig met noodhulp aan de meest kwetsbare mensen op de meest afgelegen plekken in de wereld.

Jij gáát voor deze mensen en hebt het liefst ook een relatie met hén… noodhulp is vluchtig en meestal kortdurend, hoe ga je daar mee om?
,,Dat klopt, sterker nog, ik heb een toffe vriendschapsrelatie met verschillende mensen die ik door de jaren heen heb ontmoet en geniet ervan van hen te leren en samen te delen in vele opzichten. Hoe ga ik om met het vluchtige en kortdurende van noodhulp… In elk land waar ik geweest ben, heb ik ook de gevolgen van een ramp gezien. Rampen als aardbevingen, oorlogen, overstromingen, uitbraken van virussen zoals hiv-aids en de maatschappij ontwrichtende gevolgen daarvan. Denk aan families waarvan de ouders zijn weggevallen, gezinnen die geen plek meer hadden om gewoon te leven, grote groepen mensen die moesten vluchten. Echt erbarmelijke omstandigheden! Een vreselijke situatie voor hen die dat moeten meemaken. Ontheemd, zonder hulp, zonder hoop vaak! Ik heb het gezien, geproefd, geroken…

En dan ben ik blij dat ik nu in de omstandigheid mag zijn om met Medair zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden daar waar deze omstandigheden ontstaan. De insteek van Medair is dat na de eerste stap van óverleven ze mensen ook verder steunen om het leven weer op te pakken. We blijven langer om samen met de lokale gemeenschappen weer bewoonbare huizen te bouwen, te zorgen voor gezond water en goede sanitaire voorzieningen en ook vooral om mensen te trainen en op te leiden zodat ze zonder Medair kunnen.”

Waarom vind je dit zo belangrijk en waar haal jij je passie vandaan?
“Door mijn geloof in de Here Jezus en in het lezen van de Bijbel zie ik dat vanuit hart en woord van de God van de Bijbel liefde en daaruit voortkomend recht gestalte moet krijgen. Hij is de God van recht doen! En daardoor wordt mijn leven, in woord en daad geïnspireerd en vind ik in mijn tijden met Hem liefde en kracht om dat ook vorm te geven. Daarbij heeft Hij mij gemaakt als een gepassioneerd en enthousiast mens en daardoor doe ik dit al die tijd al zó graag.”

Gert is al jaren actief in kerken als spreker en artiest. Hij staat vaak voor grotere en kleinere groepen mensen. Tijdens zijn optredens spreekt en zingt hij met passie over die God en het recht wat wij zelf vorm moeten geven. Op de vraag of het goed lukt om dit voor het voetlicht te brengen zegt hij: “Ik heb door al die jaren heen geleerd hoe ik mensen kan meenemen in mijn verhaal om hen te inspireren. Dat heeft alles te maken met het vertellen van dat verhaal wat gaat over echte personen, juist met naam en toenaam. Daarnaast moet je goede en eerlijke informatie geven. Mensen moeten een keuze maken om zelf te gaan ondersteunen op grond van goede informatie en niet alleen op grond van een emotioneel besluit. Het gaat om hoofd, hart en ziel… en dan krijgt het vanzelf concreet handen en voeten!”

Gert Visscher komt graag in contact met kerken, bedrijven, organisaties en verenigingen om te kijken hoe er een mooie samenwerking kan ontstaan met Medair. Spreken, zingen, brainstormen, plannen maken, hij komt graag langs.

Misschien bent u gewoon lid van een kerk, beleidsmaker of sprekersplanner en spreekt u dit aan, neem gerust contact op voor meer informatie. Via mail is dat: gert.visscher@medair.org en via de telefoon: 06 4201 9044 of kantoor 033 737 0440.

Voor meer informatie over het werk van Medair ga naar www.medair.org