Osteen wil zwijgen over hel

0
93
Televisie prediker Joel Osteen, pastor van de megakerk Lakewood kerk in Houston, zegt dat zijn consistent zwijgen over de hel niet is bedoeld om mensen te bedriegen. In een paasuitzending voor CBS zei hij dat de meeste mensen door het leven al voldoende zijn terneer gedrukt. “Ik wil dat zij naar Lakewood of onze andere samenkomsten komen om te worden opgebeurd en zeggen: ‘Ik ben niet perfect, maar ik ga vooruit (….). Dat motiveert je, denk ik, om het beter te doen.”

Zijn redeneertrant komt hem op kritiek te staan van predikers die geloven dat de Kerk in deze tijd juist weer prediking van de hel nodig heeft. Pastor John Burton vindt dat waarheden niet consistent mogen worden verworpen om mensen te gerieven. “Hoewel de essentie van mijn prediking te maken heeft met de vreugdevolle intimiteit met Jezus, begrijp ik dat het niet de enige Bijbelse waarheid is”, zegt hij. Niet prediken van de volledige waarheid van Gods Woord resulteert in mensen die niets begrijpen van de vreze des Heeren, een sobere leefstijl en het besef dat de eeuwigheid nabij is, meent hij.

Osteen wuift alle kritiek weg. “Onze boodschap is er een van vrede en rust en van blij en positief blijven”, zegt hij. Zijn belangrijkste boodschap heeft volgens hem te maken met het leven van alledag. “Je moet er voor kiezen gelukkig te zijn”, vindt hij.