Rapper Rivelino Rigters ambassadeur Ark Mission

0
65
Rivelino Rigters en Ark Mission werken al jaren samen op het gebied van gevangenenwerk. Zo maakte Ark Mission het in 2017 mogelijk dat er 3000 exemplaren van zijn boek ‘De keuzes die je maakt’ beschikbaar werden gesteld aan jeugdgedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Ook vertaalde Ark Mission het boek in het Engels voor distributie aan anderstaligen. In dit boek vertelt Rivelino zijn levensverhaal. Vanuit een moeilijke jeugd en crimineel verleden kwam hij op een keerpunt in zijn leven en bouwde een ander, positief bestaan op. Rivelino’s verhaal werd ook opgenomen in de jaarlijkse Bajesagenda, een initiatief van Ark Mission in samenwerking met het Justitiepastoraat. De Bajesagenda wordt elk jaar in een oplage van 24.000 stuks in gevangenissen verspreid.

Rivelino deelt, net als Ark Mission, de passie om zich voor gevangenen in te zetten. Al jaren geeft hij workshops aan jongeren in jeugdgevangenissen om hen te helpen een positieve draai aan hun leven te geven. Hij zegt: “Ambassadeur worden voor Ark Mission is iets wat voor mij natuurlijk voelt omdat ik al langer samenwerk met deze mooi organisatie. Binnen mijn werk in jeugdgevangenissen en PI’s vullen we elkaar perfect aan om de jongeren en mannen die binnen zitten te inspireren met levensveranderende verhalen. Ik hoop dat deze verhalen aanzetten tot het maken van positieve keuzes”.

Mark de Boer, directeur Stichting Ark Mission, is enthousiast: ‘Rivelino is niet zomaar ambassadeur van ons gevangenenwerk; hij ís het werk. Door zijn grote persoonlijke betrokkenheid en zijn creatieve talenten is hij als geen ander in staat om het verhaal van hoop te vertellen aan deze doelgroep. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking.’

Ambassadeurschap
Rivelino en Ark Mission werken samen om het gevangenenwerk onder de aandacht te brengen en  mensen te enthousiasmeren zich aan dit werk te verbinden. Rivelino’s talenten, verhaal en mogelijkheden zijn voor Ark Mission en het gevangenenwerk van grote waarde. Ark Mission promoot het werk van Rivelino en support hem in al zijn activiteiten, nationaal én internationaal.

Ark Mission
Ark Mission zet zich al meer dan 100 jaar in om het verhaal van de Bijbel te vertellen. Hierbij kiest zij bewust voor hen die het moeilijk hebben: gevangenen, zieken, armen, vluchtelingen en eenzamen. Dit doet ze in Nederland én in het buitenland. Het werk van Ark Mission wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties van particulieren, kerken en instellingen.