Zoon Graham: “Niet einde evangelisatie’

0
113
Volgens zoon Franklin van Billy Graham is de dood op 99-jarige leeftijd van zijn vader niet het einde, maar het begin van een nieuw tijdperk in evangelisatie. Hij schrijft aan de achterban van de door hem geleide Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) dat velen hebben gezegd dat met het heengaan van Billy Graham een einde komt aan deze periode.

Maar zijn vader zou volgens Franklin Graham de eerste zijn die zou zeggen dat ‘als Gods ambassadeurs in Christus sterven, de Heer weer nieuwe doet opstaan, omdat de prediking van het Evangelie zal doorgaan tot het einde ter tijden’. Bij de BGEA werken vijfhonderd mensen in de wereld. Billy Graham is wel ‘America’s pastor’ genoemd, maar hij zag zichzelf als ambassadeur van Christus en niet van de USA of enig ander land.

“Nu we de heel bekende ambassadeur ten grave dragen, bidt alstublieft met ons
dat het getuigenis dat hij ons nalaat veel levens zal aanraken en hen zal brengen tot redding door Jezus Christus”, schrijft zijn zoon. “Mijn vaders reis in geloof op aarde is ten einde. Hij is herenigd met mijn moeder en de eeuwige vreugde in de hemel binnen gegaan, in de aanwezigheid van zijn Redder, op wie zijn hoop was gericht.”

Franklin herhaalt dat zijn vader vredig is heen gegaan en citeert Openbaring 14:13: ‘Zalig zijn de doden, die in de Here sterven (…) opdat zij rusten van hun arbeid; en hun werken volgen hen.’ Hij vraagt gelovigen te bidden voor zijn familie.

Vrijdag 2 maart wordt de uitvaartdienst gehouden in een tent bij The Billy Graham Library, rond het middaguur, plaatselijke tijd. Daaraan voorafgaande wordt het lichaam van Graham voor een ceremonie naar het Capitool gebracht, heeft Paul Ryan van het huis van afgevaardigden laten weten.