‘Charismatische verleiding in eindtijd’

0
58
Nu de eindtijd vordert, neemt de activiteit van de duivel in omgang en hevigheid toe. Daarvoor gebruikt hij mensen, ook en vooral in charismatische kring. Dat zegt Jules Hollebrandse in Het Zoeklicht. Hij verwijst naar de studies van het seminar ‘Geestelijke verleiding in de eindtijd’, dezelfde titel van een voor Bijbelstudie bedoeld boekje van ds. Theo Niemeijer.

Volgens Hollebrandse – werkzaam bij een software onderneming, gegrepen door de Maranatha boodschap en spreker op Zoeklicht seminars – past satan zijn oude tactiek moeiteloos toe in de tegenwoordige leefomgeving van mensen, met al haar nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, technische en technologische ontwikkelingen. “Hij gebruikt mensen om meningen en theorieën te ventileren die lijnrecht tegen het Bijbels getuigenis indruisen”, schrijft hij. “Of om theologieën te verkondigen die haaks staan op wat het Woord van God ons leert. Daar zijn legio voorbeelden van te noemen. En de gevolgen blijven niet uit. Wat een ‘winden van leer’ waaien er tegenwoordig. Kijk eens om u heen wat een charismatische verwarring er is ontstaan als gevolg van een onzuivere leer over de Heilige Geest. Hoeveel verschillende sekten en stromingen zullen daar intussen uit voortgekomen zijn?”

Ook de vele wonderen die men nu ziet gebeuren, vaak verricht door mensen die zeggen ‘in de naam van Jezus’ te acteren, geven wat hem betreft te denken. Om nog maar te zwijgen van de paranormale geneeswijzen, waaraan goud wordt verdiend, maar die naar zijn mening duizenden in de occulte invloedssfeer van demonen brengen. “Helaas trappen mensen in groten getale in de vallen van de duivel die hij met de zijnen op al die terreinen heeft uitgezet. Wie weet hoevelen hij er al in zijn verborgen, occulte wereld heeft weten te trekken en die daar op eigen kracht niet meer uit kunnen komen.”

De gemeente van Christus is volgens Hollebrandse niet gevrijwaard van verleidingen. “Integendeel, zij moet zéér alert zijn op de leer en de invloed van valse leraren, profeten, apostelen en evangelisten”, zegt de auteur met een verwijzing naar onder meer 1 Joh. 4:1 (‘gelooft niet elke geest’ etc,).