‘Claim God niet voor eigen mening’

0
119
Genezingen, profetieën en meldingen over Israël – om maar wat te noemen – worden nogal eens gebruikt om aan te tonen dat God achter persoonlijke opvattingen van mensen staat. Dat is de strekking van wat Dirk van Genderen schrijft in Het Zoeklicht. “Claim God niet voor uw eigen mening”, adviseert hij zijn lezers.

Als voorbeeld noemt hij de Amerikaanse christelijke leider die Donald Trump de Kores van de 21 eeuw noemde, waarna allerlei predikers – ook in Nederland – klakkeloos dat standpunt overnamen. “Hoe weten we zo zeker dat God Trump als een Kores in het Witte Huis heeft geplaatst?” vraagt hij zich af. Alleen omdat hij pro-Israël is heeft hij goede contacten met veel christenen, constateert Van Genderen.

Ophef
Als tweede voorbeeld noemt hij de ophef over een ‘genezing’ die plaats zou hebben gevonden in een door Martin Koornstra geleide meeting. Later bleek de betrokkene helemaal niet te zijn genezen, maar intussen was God geprezen voor het ‘wonder’ dat Hij deed. Overigens bood Koornstra publiekelijk zijn excuses aan voor de gebeurtenis en dat is, vindt de auteur, in hem te prijzen. Maar men moet niet snel onrealistische verwachtingen wekken, voegt hij er aan toe. Hij rept over mensen die geloofden van kanker in een ver gevorderd stadium te zij genezen, maar onvoorbereid overleden, zonder afscheid van hun geliefden te nemen.

Ook over Israël worden allerlei ontwikkelingen als vervulling van Bijbelse profetie gezien. Men zegt bijvoorbeeld dat daar wereldwijde haat tegen dat land in past. Klopt niet, zegt Van Genderen, want de betrekkingen met tal van landen wordt steeds beter, zoals met Saoedi-Arabië en met het moslimland Azerbeidzjan. “Eerbied voor de Heere en Zijn Woord zal ons behoeden voor te lichtvaardig claimen van de vervulling van profetieën of het manipuleren van Gods Woord”, schijft hij. “Misbruik Gods naam niet door schreeuwend, strijdend en vechtend Gods genezing van zieken te claimen en Hem op deze manier te manipuleren (….). Je bereikt er niets mee door tegen een zieke te zeggen: ‘Je bent genezen in Jezus’ naam, prijs de Heer’, terwijl je vooraf al weet dat de kans groot is dat het niet zal gebeuren.”

Belangrijker dan genezing van een ziekte is genezing, verlossing, bevrijding, vergeving van zonden, zegt Van Genderen.