‘Door ‘power prediking’ kerk onvoorbereid op lijden’

0
25
De fenomenale groei en de nadruk op ‘power’ in de laatste jaren hebben bij veel gelovigen in Afrika een gevoel van triomfantalisme gekweekt, met een verhardende uitwerking en strijdbaarheid in de verkeerde zin. Dat schrijft Hans Frinsel in ‘De Oogst’ van stichting tot Heil des Volks. (Foto RD, Anton Dommerholt)

Oorzaak van toenemend moslimgeweld is volgens hem een bewuste ‘beeldmisvorming’ binnen de islamitische gemeenschap. In Guinee-Bissau, waar hij als zendeling werkt, was naar zijn zeggen de lokale islam een heel gemoedelijk geloof. Maar tegenwoordig worden jongemannen naar Saoedi-Arabië gehaald voor een opleiding tot koranleraar, waar men de ‘zuivere radicale islam’ wil verkondigen, die de sharia inhoudt. Volgens een iman in Mekka is IS het ‘drakenei’ dat moslims zelf hebben gelegd.

Intussen is haat zaaien volgens Frinsel een modeterm geworden. In Duitsland wordt een predikant vervolgd wegens haat zaaien omdat hij heeft gezegd dat Allah niet de God van de Bijbel is. Het grootste probleem met opponenten van de botte bijl hanterende Geert Wilders is dat hij in veel dingen gelijk geeft, constateert de schrijver.

Hij zegt dagelijks contact met moslims te hebben en te merken dat er een vijandsbeeld van het christendom wordt gecreëerd bij argeloze islamieten. “Zoals wij soms evangeliseren met een film over het leven van Christus, gaan er ook moslimactivisten rond met films. Ik kwam eens in een moslimdorp waar net zo’n film was vertoond. Mijn contact in het dorp vertelde me erover. Ik merkte iets van agressie achter zijn gebruikelijke vriendschappelijke houding. Het bleek een film over de kruistochten te zijn. ‘Verschrikkelijk wat moslims onder christenen te lijden hebben gehad’, was zijn reactie. De kracht van islamitische filmevangelisatie ligt blijkbaar niet in het uitdragen van de eigen boodschap maar in het scheppen van een vijandsbeeld over andersdenkenden.”
Zo ontstaat volgens Frinsel een voedingsbodem voor extremisme en geweld. Hij denkt dat het een kwestie van tijd is voordat men ook in Guinee-Bissau met moslimgeweld krijgt te maken. “Ik denk dat Afrika en de Afrikaanse kerk een heel moeilijke tijd te wachten staat, waarin lijden haar niet gespaard zal blijven. De kerk is daar allerminst op voorbereid.”

In veel gelovigen is eerder een zekere agressie gekweekt dan bereidheid om te lijden voor de naam van Christus en daarin Zijn voorbeeld te volgen. Het de andere wang toekeren is op de achtergrond geraakt, meent Frinsel. En al geldt dat slechts voor een minderheid dan nog is er naar zijn mening een probleem. “Het laat zien wat er ontbreekt in het onderwijs in de kerken. De gemeente van Christus is geroepen om te lijden. Het Nieuwe Testament spreekt daar heel veel over. Want juist door lijden, kan de liefde van Christus worden geopenbaard. We gaan een tijd van lijden tegemoet hier in Afrika, maar ook in het westen (…). Het is al heel dichtbij gekomen, qua tijd, maar ook geografisch. Europa is geestelijk failliet en onze regeringen hebben er geen ander antwoord op dan ontkenning. Het komt er op aan dat christenen laten zien dat ze wel een antwoord hebben: het kruis en de liefde van Christus. Voor de seculiere Europeaan een absolute dwaasheid, voor de moslim een onacceptabele aanstoot die hij zo nodig met geweld bestrijdt, maar voor hen die door Gods genade de waarheid mogen herkennen de bron van eeuwig heil.”