‘IS nieuwe creatie van de duivel’

0
157
“IS is de nieuwe creatie van de vader der leugen, met wreedheid als handelsmerk. Met het gruwelijkste geweld, waarachter de islamitische eindtijdvisie schuil gaat.” Dat zei directeur Ton Stier van Israël en de Bijbel op de donderdag in Ede gehouden landdag van zijn op verspreiding van Bijbels onder Joden gerichte organisatie. Hij citeerde onder meer een islamitische haatprediker, die publiekelijk bad tot Allah voor de vernietiging van Joden, christenen en enkele volgens hem ketterse stromingen binnen de Islam.

“We leven nog in de helse realiteit, waarin de wereld op drift is geraakt”, zei Stier. Maar volgens hem zal God uiteindelijk orde op zaken stellen en Israël daarin een rol laten spelen. Maar dat zal dat wel een alsnog tot geloof in Jezus gekomen deel van het volk zijn, betoogde de in Israël werkende CAMA-zendeling Albert Knoester, die samen met zijn vrouw evangeliseert en een gemeente heeft in dat land. In het verleden was hij ook verbonden aan Israël en de Bijbel. “Wat is het waard te leven in het beloofde land en niet verzoend te zijn met God. Geboren te zijn in Israël, maar niet wedergeboren”, zei Knoester. “Er zijn godsdienstige Joden die op een religieuze weg naar de eeuwige duisternis lopen.”

Openheid
Volgens zowel hem als Stier gaan er steeds meer deuren in het land open voor de christelijke boodschap en worden Israëliërs ontvankelijker voor het Nieuwe Testament. Maar er bestaat ook sociale druk op degenen die Christus aanvaarden, hoewel er officieel godsdienstvrijheid in het land heerst. Zending is in het land volgens Knoester toch een beladen begrip en een felle tegenstander ervan heeft volgens hem gezegd dat, als zijn stroming aan de macht komt, met christenen hetzelfde zal worden gedaan als met de Here Jezus destijds.

Knoester keerde zich tegen de opvatting van sommige christenen die zeggen dat Joden wel genoeg hebben geleden en nu de tijd is aangebroken dat het lijden voorbij is. “Ik ben geen profeet, maar als we Gods Woord serieus nemen, weten we dat er een Grote Verdrukking komt”, zei hij. Niet voor niets staat er volgens hem in de Bijbel dat men moet hopen en bidden dat men niet op de Sabbath het land uit moet vluchten, als het openbaar vervoer goeddeels stil ligt. En niet in de winter. “Op korte termijn is er geen enkele grond voor een optimistische kijk op de toekomst van het land”, zei hij. Ook rechtse politiek zal naar zijn mening geen soelaas bieden, zoals sommige christenen denken.

Volgens Stier gaan veel gelovigen met een grote boog om het onderwerp Israël heen, terwijl een groot deel van de Bijbel erover gaat. Het is in de Schrift geen marginaal onderwerp, zei hij. Daarom moet het Woord van God op grote schaal en in allerlei vormen onder de Joden worden verspreid, vindt hij. “Niet wij predikers, maar Gods Woord kan levens veranderen.” De Arabische lente, die dictaturen leek uit te schakelen, is omgeslagen in een ijskoude winter, vindt Stier.