‘Na Geestesdoop effectieve Evangelieprediking’

0
88
Er is een groot verschil tussen ‘weten over’ en ‘ervaring met’ de Heilige Geest. Pas na de doop met de Heilige Geest kregen de discipelen de kracht met autoriteit het Evangelie te verkondigen, gepaard gaande met wonderen en tekenen. Dat staat in een artikel in het blad Charisma.

Volgens de redactie hadden die discipelen ook vóór die doop al de autoriteit om het evangelie te prediken, ‘maar wat zij nog misten was de kracht van de Heilige Geest om hun prediking met gedrevenheid, wonderen en tekenen bevestigd te zien’. En dat geldt voor christenen nu, wordt er aan toegevoegd. Als de Geest komt met zijn ‘dynamo’ gaat het getuigen als vanzelf, zegt het blad.

“Dan ben je niet afhankelijk van tekstboeken en cursussen, maar door de kracht van de Heilige Geest ontstaat er een (boven)natuurlijke behoefte om het evangelie te prediken. “Pas na die ‘doop of vervulling’ met de Geest gaan niet alleen de vruchten, maar ook de Geestesgaven functioneren, is de boodschap.
Verwezen wordt naar de wonderen door ‘de ommezwaai van Petrus, Paulus en anderen, veroorzaakt door de doop in de Heilige Geest’. En: “Zoals de discipelen de Heilige Geest ontvingen met een reële ervaring en met tekenen en wonderen die volgden, zo wil de Geest van God in iedere gelovige komen met kracht en vuur, om Gods bovennatuurlijke aanwezigheid en heerlijkheid te manifesteren.”