Ouweneel: ‘Scheiding oud en jong werk van satan’

0
73
De scheiding tussen jong en oud, die ook in christelijke gemeenten voorkomt, is het werk van de duivel. Dat zegt prof. dr. Willem Ouweneel in Opwekking Magazine. Het is een weergave van een toespraak die hij hield tijdens de jaarlijkse pinksterconferentie van de organisatie die ook het blad uitgeeft.

Door Johan Bos

In de maatschappij is iemand boven de 45 oud en melden psychologen soms dat moderne mensen onder de 35 nog niet echt volwassen zijn. Onzin, vindt Ouweneel. “Maar het lijkt of ze in sommige kerken dezelfde mening zijn toegedaan.”

Verdeel-en-heers
Volgens hem is de duivel sinds de zondeval bezig mensen uit elkaar te drijven. Met verdeel-en-heerspolitiek. Jezus overbrugt de kloof tussen jong en oud, ouderling en jeugdleider enzovoort en geeft daarvan in Marcus 9 aanschouwelijk onderwijs, meldt Ouweneel. Daar staat het verhaal van de vader van een jongen met een stomme geest, waardoor beiden niet met elkaar konden communiceren. “Er zijn geestelijke machten die er alle belang bij hebben het hart van de vader ver weg te houden van het hart van zijn kind. Dat is de diepere betekenis van de gebeurtenissen die Marcus in dit hoofdstuk beschrijft.”

Het trieste van het verhaal is dat de discipelen het hadden moeten oplossen, maar het deze keer niet konden, omdat zij in discussie gingen met theologen (Schriftgeleerden), te ongelovig waren en niet voldoende hadden gebeden. Ze houden volgens Ouweneel als het ware een conferentie over gebedsgenezing, “waarin ze discussiëren over de vraag of geestesgaven nog wel voor deze tijd gelden”. Gebrek aan gebed kan ook een oorzaak binnen een gemeente zijn van een enorme verwijdering tussen oud en jong, jeugd en volwassenen. “Klaag nooit over iemand als je niet eerst voor die persoon hebt gebeden, niet één keer, niet twee keer, maar aanhoudend.”

Band hersteld
Als het gelovigen niet lukt generaties weer bij elkaar te krijgen, moet de Heer zelf ingrijpen, zoals hij in Marcus 9 deed, constateert Ouweneel. Hij laat in het Bijbelfragment de man zijn hele verhaal doen. “De vader vertelt als een getuige à charge over de misdaden van die stomme geest, die zijn zoon van kinds aan heeft geterroriseerd. En als alles is gezegd, de mensen stil worden, elkaar verdringen om te zien wat er aan de hand is, zegt Jezus: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ En dan gaat het helemaal fout. Onder hevig geschreeuw en stuiptrekken, verlaten de boze geesten de jongen. Hij blijft zo stil liggen dat de mensen denken dat hij dood is. De paniek slaat toe, maar Jezus blijft de kalmte zelf. Hij pakt de jongen bij de hand en zet hem op zijn voeten. Volledig gezond (…). De band met zijn vader is hersteld. Het hart van de vader is naar de jongen gekeerd en het hart van de jongen naar de vader.” Zoals hij dat deed met het volk Israël in Egypte, onder Mozes, probeert de duivel nu gelovigen zo dicht mogelijk bij de wereld te houden, “de kloof tussen oud en jong in stand te houden en de terugkeer tot God de Vader via het kruis van Jezus tegen te houden”, zegt Ouweneel. Hij vraagt zich af wanneer christenen tegen die tirannie in opstand komen.

“Ouderen en jongeren hebben één gezamenlijk doel in Christus. En dat doel wordt alleen bereikt als we het Hoofd van de kerk respecteren en eren en weer Zijn Lichaam willen zijn.”