Risico van inteelt-christendom

0
191
Aan het allerlei culturele filialen te hebben binnen de Gemeente van Christus zijn grote risico´s verbonden. Daarom moest Paulus er niets van hebben. In die trant schrijft Kim ter Berghe in Het Zoeklicht. In haar artikel heeft zij het over inteeltchristendom, waar een verrijking door echte diversiteit tegenover staat. Die levert wat haar betreft meer op dan “een paar exotische toevoegingen aan de Nederlandse keuken”.

Al in de eerste gemeente ontnam de Heilige Geest de ‘luxe’ zich te verwarmen aan de gloed van gelijkgezinden, schrijft zij. Er kwamen wel problemen onder de uit alle hoeken van het Romeinse Rijk komende gelovigen, zo blijkt uit Handelingen en de brieven van Paulus, zoals meningsverschillen over de besnijdenis en het houden van de sabbat. “Maar nergens stelt Paulus voor de Joodse gelovigen en voormalige heidenen dan maar in verschillende kerken te laten samenkomen. Paulus vond het blijkbaar de moeite waard de strijd telkens aan te gaan.”

De neiging steeds samen te klonteren met mensen die men begrijpt en het mee eens is, breng risico’s mee, zegt de auteur. “Ook met de beste bedoelingen, bijvoorbeeld het streven naar theologische zuiverheid, kan er ongezond christendom ontstaan.” Al komen er tal van sterke punten, niemand kan de zwakheden nog corrigeren.

Vooral nederigheid valt te leren van christenen uit andere landen en theologische tradities, zegt Ter Berghe. “Hoogmoed leidt tot scheuring, tot bedekken van fouten die daardoor niet verzoend kunnen worden, tot blindheid voor onze zwakheden en tot afstand van broeders en zusters.” Zij wijst op de VS. “Hele theologische constructies waren verzonnen om de scheiding van rassen te verdedigen.”
 
Zelf kreeg zij door haar werk in diverse culturen verdieping van kennis van God en inzicht in de Bijbel. Opgevoed in een kerk waar het persoonlijke centraal stond, zag zij in Azië hoe belangrijk familiebanden waren in de voortgang van het Evangelie, kreeg zij door betrokkenheid bij de Anglicaanse Kerk in Engeland meer oog voor Gods werk in generaties (en Zijn gebruik van oude tradities om het levende Evangelie te verbergen als het onder vuur ligt) en leerde zij van de vervolgde Kerk dat Gods kracht in zwakke mensen het wint van intimiderende kwaad in boosaardige systemen.

De grote opdracht blijft er voor de totale gemeente. “Het zou waanzin zijn te denken dat wij die als Westerse Kerk kunnen vervullen, zonder diepgaande samenwerking met en het leren van christenen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika.”