Tijdgeest heeft nu meer kanalen dan ooit

0
59
Via meer kanalen dan ooit tevoren wordt de tijdgeest nu over mensen uitgestort. Daarachter gaat de vergoddelijkte geest achter alle heidense religies schuil, constateert Abraham de Zwart in Het Zoeklicht. Een geest die staat voor alverzoening, een god van filosofen, met vele vormen van misleiding, zegt de auteur.

Men kan er volgens hem niet omheen dat de invloed van christenen in Europa en Amerika afneemt. En gelovigen worden gemakkelijk beïnvloed als hun Bijbelkennis en kennis van het christelijke geloof onvoldoende is ontwikkeld, voegt hij er aan toe. “Christenen laten zich eveneens leiden door materialisme, technologie en media. Hierdoor ontbreekt het velen aan de bereidheid om Jezus Christus Heer te laten zijn over alle terreinen in hun leven. Deze instelling heeft catastrofale gevolgen. Helaas zijn er meer christenen die gesteld zijn op ‘de eer van mensen dan op de eer van God’ (Johannes 12:43) en die zich aanpassen aan de wereldgeest, of proberen het christelijke geloof in overeenstemming met de tijdgeest te brengen (1 Joh. 2:15; 4:4). Ook zijn er velen die de geestelijke strijd van de machten in de hemelse gewesten onderschatten.”

Zonden van de christenheid die de deur openen voor misleidende filosofieën, vindt hij. “De tijdgeest verandert voortdurend, maar heeft in iedere tijd dominante karaktertrekken.” Een karakteristiek voor de tijdgeest van nu is volgens hem verachting van de Schepper, de man, de vrouw, het heilige huwelijk, verwekking, het leven en verheerlijking van de dood.