Zoeklichtdirecteur: ‘Geen Bijbeluitleg’

0
62
Even geen Bijbeluitleg, wil directeur Frits Boekhoff van Het Zoeklicht. Overigens vreemd voor een blad waarin verder goeddeels die uitleg wordt gegeven en licht op wat stichter Johannes de Heer de ‘tekenen der tijden’ noemde. Maar Boekhoff blijkt in zijn voorwoord een beetje moedeloos te zijn geworden over de verwarring die er onder christenen heerst, terwijl God toch Zijn Woord en Geest gaf.

Ondanks dat woedden er veel discussies in kerkelijk Nederland, bijvoorbeeld over hoe men moet omgaan met homofilie, echtscheiding, euthanasie en orgaandonatie. En hoever kerken moeten gaan in hun relatie met andere religies.  Bekende theologen en voorgangers geven er hun mening over en een eensluidende uitleg komt er zelden.

“Zou de Here Jezus, net als tegen de Schriftgeleerden, ook tegen ons zeggen: Hoe leest U (de Bijbel) eigenlijk? Of hebt u niet (in de Bijbel) gelezen? Hij heeft daarin namelijk de antwoorden al gegeven, maar ‘zien’ wij die nog? Waar is onze geestelijke wijsheid gebleven?” vraagt hij zich af.

Wie tot geloof komt in Nederland, ontdekt al snel dat er op Bijbelkringen en in diensten alleen maar om discussies gaat. Een ramp, noemt Boekhoff het. “De wereld heeft geen antwoorden en in de kerk worden ook al geen antwoorden gegeven. In plaats van zekerheid te bieden aan (jonge) gelovigen, bieden wij onzekerheid.” Hij adviseert zijn lezers al de discussies maar eens te laten voor wat ze zijn en de Bijbel biddend te lezen, zonder uitleg te vragen aan iemand anders. “Bezoek geen sites, leeg geen Bijbeluitleg.” Aan nieuwkomers in de kerk moet men een Bijbel geven en hem die de eerste maand biddend laten lezen. “Geef hem geen beginnerscursus, laat hem of haar geen discussies meemaken in kringen.” Die maand rust vraagt hij ook van Bijbeluitleggers. “Laat de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen maar hun loop hebben. Daar wordt de kerk echt niet slechter van.”