‘Bekeerlingen of discipelen?’

0
147
Zaterdag 4 juni 2016 was de nationale ontmoetingsdag van Freedom in Christ Ministries Nederland, die gehouden werd in Veenendaal. Daar sprak onder andere Steve Goss, opvolger van Neil Anderson en directeur van Freedom In Christ Ministries Engeland.

Door Rineke Peterson

‘Het Westen is de enige plek op de wereld waar het christendom niet groeit,’ sprak Steve Goss. ‘De reden daarvan is dat Nederland gefocust is op het maken van bekeerlingen in plaats van op discipelen,’ legde hij uit. ‘Wij leggen christenen regels op; Je moet iedere week naar de kerk gaan, iedere dag stille tijd houden, je moet bidden, Bijbellezen etc. Daardoor kan er één van de twee dingen gebeuren: of mensen worden trots omdat ze vinden dat ze het goed doen, of ze gaan zich rot voelen omdat ze niet aan deze standaard kunnen voldoen. In beide gevallen zijn de gelovigen niet veranderd aan de binnenkant. Ze zijn alleen bezig met het houden aan de regels.’

‘Wij hebben wel een goede doctrine,’ gaat Steve verder, ‘maar als we ons daar op focussen, krijgen we farizeeërs. We hebben het nodig de genade te kennen. In het evangelie naar Johannes staat dat Jezus kwam vol van genade en waarheid. Er staat eerst genade en dan waarheid, en niet andersom.’

‘Nog een reden dat het christendom hier niet groeit, is dat we niet leven in éénheid,’ aldus Steve Goss. ‘Jezus bad dat wij allen één zouden zijn, zodat de wereld ziet dat wij Zijn discipelen zijn. Maar je kunt pas één worden als je de genade van God begrijpt en als je begrijpt wie je bent in Christus. In 1 Petrus 1:3 en Efeze 1:3 staat dat wij alles al hebben wat wij nodig hebben voor een godvruchtig leven. Het materiaal van Freedom In Christ is er op gericht om mensen te helpen de genade van God te begrijpen en ze te laten weten wie ze in Christus zijn en wat ze ontvangen hebben in Hem.’

Tijdens deze ontmoetingsdag werd de leiding van Freedom in Christ Ministies Nederland officieel overgedragen van Jan en Nel Kits op Peter en Annemarie Maris. Jan en Nel Kits blijven nog wel werkzaam voor FICM.